Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Brugadów

Autor:
Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
67
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół Brugadów, nagła śmierć sercowa
Czytaj

Zespół Brugadów jest uwarunkowany występującą rodzinnie mutacją genu kanału sodowego, która klinicznie manifestuje się nagłym zatrzymaniem krążenia u osób młodych bez istotnych chorób serca. W spoczynkowym zapisie EKG występują charakterystyczne zmiany o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa z uniesieniami odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3. W pracy przedstawiono ostatnie doniesienia dotyczące epidemiologii, etiologii i leczenia pacjentów z zespołem Brugadów.