Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Naturalny przebieg choroby wieńcowej u pacjenta poddanego przezskórnej rewaskularyzacji. Obserwacja 3-letnia

Autor:
Robert Gil, Rafał B. Żurawski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka, Tomasz Pawłowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
74
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, angioplastyka wieńcowa, spontaniczna dyssekcja tętnicy nasierdziowej, ultrasonografią wewnątrzwieńcową, restenoza wieńcowa
Czytaj

Mechanizmy patogenetyczne choroby wieńcowej nadal stanowią nie w pełni wyjaśnioną zagadkę. Poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących procesu rozwoju blaszki miażdżycowej oraz główne przyczyny jej niestabilności, prowadzące w konsekwencji do ostrych zespołów wieńcowych. Jednym ze zjawisk, którego poznanie może przyczynić się do pełniejszego zrozumienia przyczyn ich występowania, jest spontaniczna dyssekcja (SD) tętnicy wieńcowej. Zjawisko to (w powiązaniu z mikrotętniakowatością naczynia wieńcowego) zostało po raz pierwszy opisane przez Prettyego w 1931 r. SD jest rzadko obserwowana, a pojedyncze opisy dotyczą zwłaszcza rozpoznań post mortem. Prezentowana praca przedstawia modyfikowany przezskórnymi zabiegami rewaskularyzacyjnymi (PTCR) przebieg choroby wieńcowej u 44-letnie-go mężczyzny. W kolejnych koronarogramach obserwowano narastanie zmian miażdżycowych w zdrowym naczyniu, restenozę w segmentach naczynia poddanych poprzednio PTCR oraz samoistne wygojenie spontanicznej dyssekcji. W powtórnym zabiegu PTCR (optymalizowanym ultrasonografią wewnątrzwieńcową) uwidoczniono niepełne rozprężenie uprzednio implantowanych stentów. Wydaje się, że zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacji zabiegów PTCR, a zwłaszcza ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, pozwoliłoby w wielu przypadkach uniknąć potrzeby ponownych interwencji.