Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena oszczędności wynikających z zastosowania enalaprilu w niewydolności serca

Autor:
Jerzy Kuźniar, Ewa Orlewska, Jacek Spławiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
107
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
enalapril, niewydolność serca, analiza koszt-efektywność
Czytaj

Wprowadzenie: Badanie SOLVD wykazało, że zastosowanie enalaprilu u chorych z niewydolnością serca prowadzi do przedłużenia życia i zmniejszenia częstości hospitalizacji. Cel pracy: Analiza opłacalności stosowania enalaprilu u chorych z niewydolnością serca w Polsce oraz obliczenie jakie potencjalne oszczędności kryją się w powszechnym zastosowaniu enalaprilu zgodnie z zaleceniami. Metodyka: Analiza koszt-efektywność oparta na modelu decyzyjnym, połączona z analizą wrażliwości. Wyniki: Zastosowanie enalaprilu prowadzi do oszczędności, wynikających ze zmniejszenia kosztów leczenia szpitalnego, które wynoszą 330 PLN/1 chorego/4 lata. Dzięki zastosowaniu enalaprilu zyskuje się dodatkowe lata życia w ilości 15,5 roku/ chorych/4 lata. Ponieważ oszczędności są większe od wydatków, nie ma żadnego nakładu pieniężnego na uzyskanie dodatkowego roku życia. „Koszt" tego roku życia jest zatem mniejszy od zera. Analiza wrażliwości pokazała, że wynik badania jest stabilny. Objęcie wszystkich chorych z niewydolnością serca - zgodnie z zaleceniami - leczeniem enalaprilem przyniosłoby ochronie zdrowia w Polsce roczne oszczędności sięgające 3 300 000 PLN. Wnioski: Stosowanie enalaprilu w Polsce u chorych z niewydolnością serca przynosi oszczędności finansowe. Gdyby lek ten stosowano u wszystkich pacjentów zgodnie z zaleceniami, oszczędności dla ochrony zdrowia byłyby znaczne.