Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rejestracja zmiennego dynamicznie elektrokardiogramu wysiłkowego przy zastosowaniu filtracji adaptacyjnej

Autor:
Roman Kępski, Jerzy Cytowski, Longina Małecka, Franciszek Walczak, Edward Koźluk, Łukasz Szumowski, Ewa Szufladowicz, Hanna Masiak, Teodor Buchner, Piotr Her
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
117
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia przerostowa, filtracja adaptacyjna
Czytaj

Wprowadzenie: Stosowana zazwyczaj do eliminacji szumów z elektrogramu technika uśredniania nie zawsze może być użyta z uwagi na gubienie czasowych zmian kształtu sygnału. W niniejszej pracy opisano sposób usuwania szumów „na bieżąco" z silnie zakłóconego elektrogramu bez stosowania techniki uśredniania oraz przedstawiono przykłady kliniczne zastosowania tej metody. Metodyka: Opisany sposób eliminacji szumów związany jest z filtracją adaptacyjną opartą na algorytmie „najmniejszych kwadratów", której bardziej praktycznym rozwiązaniem jest adaptacyjny filtr rekurencyjny(AFR), wykorzystujący dodatkowo procedurę synchronizacji sekwencji sygnału. Stwierdzono, iż filtr równoległy typu AFR, stanowiący kliniczną wersję filtra rekurencyjnego jest w stanie w znacznej mierze ograniczyć poziom zakłóceń elektrogramu wysiłkowego bez stosowania techniki uśrednień. Wyniki: Sygnał różnicowy uzyskiwany na wyjściu filtra równoległego i powstający w wyniku zmian elektrogramu pod wpływem wysiłku u 22 osobników zdrowych i w grupie 32 chorych z kardiomiopatią przerostową został poddany analizie porównawczej. Stwierdzono znamienną statystycznie różnicę między osobami chorymi i zdrowymi (p<0,000), i uzyskano również zróżnicowanie chorych z częstoskurczem komorowym i zatrzymaniem krążenia w stosunku do chorych bez tych objawów (p<0,0086). Wnioski: 1) Technika adaptacyjna może wzbogacić diagnostykę elektrokardiogramu chorych z kardiomiopatią przerostową. 2) Filtracja adaptacyjna jest efektywną metodą eliminacji szumów, zwłaszcza w przypadkach gdy nie może być użyte uśrednianie sygnału.