Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Diagnostyka i leczenie ostrej zatorowości płucnej w świetle najnowszych wytycznych Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Autor:
Michał Ciurzyński, Krzysztof J. Filipiak, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
134
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, standardy postępowania
Czytaj

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiła i opublikowała w sierpniu 2000 roku standardy postępowania w ostrej zatorowości płucnej. Zatorowość płucna (zp) jest istotnym problem zdrowotnym w skali międzynarodowej, często trudnym do rozpoznania lub nierozpoznawanym w ogóle. Opublikowane standardy postępowania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego proponują wyodrębnienie 2 postaci zp: masywnej oraz niemasywnej. Masywna zp może być rozpoznana w przypadku wstrząsu definiowanego jako skurczowe obniżenie ciśnienia tętniczego <90 mm Hg lub spadek ciśnienia o >40 mm Hg na okres dłuższy niż 15 minut, nie związanego z zaburzeniem rytmu, hipowolemią, czy wstrząsem septycz-nym. Oprócz tego podziału standardy proponują wyróżnić podgrupę chorych z niemasywną zatorowścią płucną, ale z cechami hipokinezy prawej komory (postać submasywna zp). W standardach omówiono podstawy nowoczesnej diagnostyki i terapii zp, zaprezentowane skrótowo w tej publikacji. Przedstawiono w nich oprócz cech klinicznych zp, znaczenie takich metod diagnostycznych, jak m.in.: scyntygrafia płucna, an-giografia płucna, spiralna tomografia komputerowa, echokardiografia, czy testy laboratoryjne. Omówiono również wskazania do określonych sposobów terapii (tromboliza, leczenie przeciwkrzepliwe, embolektomia chirurgiczna).