Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie wariantów polimorficznych wybranych genów w chorobie wieńcowej serca. Część II: Polimorfizmy genów układu renina-angiotensyna oraz glikoproteiny płytkowej IIIa

Autor:
Marcin Gruchała, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
143
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa serca, czynniki genetyczne, układ renina-angiotensyna, glikoproteina płytkowa Ula, środowisko, czynniki ryzyka
Czytaj

Choroba wieńcowa serca (chws) podobnie jak większość powszechnych chorób wieku średniego (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, schizofrenia i inne) wykazuje naturę wieloczynnikową, co oznacza, iż ujawnia się ona na skutek współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wariantów polimorficznych genów kodujących białka układu renina-angiotensyna oraz genu glikoproteiny płytkowej Ula. Produkty białkowe tych genów biorą udział w etiopatoge-nezie miażdżycy tętnic wieńcowych, procesach trombogenezy i fibrynolizy oraz innych procesach istotnych dla rozwoju i przebiegu chws i jej powikłań. Poznanie genetycznego podłoża schorzeń układu sercowo-naczyniowego może mieć decydujące znaczenie dla stworzenia racjonalnych podstaw profilaktyki i leczenia.