Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Quo vadis farmakoterapio kardiologiczna?

Autor:
Krzysztof J. Filipiak, Maciej Niewada
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
152
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
farmakoterapia kardiologiczna, grupy leków
Czytaj

Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej zwiększył w ostatnich latach liczbę dostępnych środków farmaceutycznych. W niniejszym artykule omówiono nowe leki w obrębie istniejących już klas związków, nowe grupy leków oraz nowe fakty o lekach uprzednio stosowanych. Nowych faktów i zmiany poglądów na znaczenie danej grupy terapeutycznej dostarczają z reguły inowacyjne, kontrolowane badania kliniczne. Przykładem takich badań są w ostatnim czasie nowe obserwacje dotyczące roli |3-adrenolityków i antagonistów aldosteronu w niewydolności serca. Korzyści terapeutyczne osiągane przystosowaniu nowych leków kardiologicznych - statyn, inhibitorów konwertazy angiotensyny, nowych leków przeciwpłytkowych czy heparyn drobnocząsteczkowych - wydają się aktualnie wystarczająco udowodnione, a znaczenie tych leków stale rośnie. Z drugiej strony niektóre grupy terapeutyczne - azotany, antagoniści wapnia, a-adrenolityki i ośrodkowo działające leki hipotensyjne - nie wydają się lekami o istotnej przyszłości. Autorzy artykułu przedstawiają podział grup leków kardiologicznych na "leki nowoczesne" i "leki ubiegłego stulecia" zdając sobie sprawę z kontrowersyjności takiego podziału. Jednocześnie sformułowane zostały przypuszczenia co do dalszego rozwoju farmakoterapii kardiologicznej na początku XXI wieku.