Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Statyny - efekty terapeutyczne i koszty leczenia

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
153
Strona końcowa:
157
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kosztowa efektywność, koszt dodatkowego roku życia
Czytaj

Liczna badania kliniczne wykazały bezpieczeństwo stosowania statyn oraz ugruntowały ich pozycje terapeutyczną nie tylko w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Liczne badania farmakoekonomiczne wskazują, że drogie statyny są szczególnie kosztowo-efektywne we wtórnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca i być może także u chorych obciążonych znacznym ryzykiem tej choroby (profilaktyka pierwotna). Niestety wyniki analiz nie są jednoznaczne i nie można obecnie wskazać jednej ze statyn jako najbardziej kosztowo-efektywnej i polecanej jako lek pierwszego rzutu. Należy jednak zaznaczyć, że zwłaszcza simwa-statyna, prawastatyna i atorwastatyna mają liczne farmakoekonomiczne dowody, płynące z długotrwałych badań klinicznych, oceniających wpływ tych leków nie tylko na stężenie cholesterolu, ale także na ryzyko zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych.