Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Reakcja zapalna i potencjalne czynniki zakaźne w patogenezie oraz w obrazie klinicznym miażdżycy

Autor:
Łukasz Chrzanowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
161
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, proces zapalny, zakażenie, badanie kliniczne
Czytaj

Obecność procesu zapalnego zlokalizowanego w ścianie naczyń krwionośnych jest dobrze udokumentowana badaniami nad powstawaniem i rozwojem miażdżycy, będącej główną przyczyną chorób układu ser-cowo-naczyniowego. Mechanizm wywołujący zapalenie nie został jednak dotychczas poznany - sugeruje się współistnienie określonych czynników zakaźnych oraz wynikające z tego możliwości leczenia przyczynowego, między innymi antybiotykami. W pracy przedstawiono wyniki najnowszych badań, opartych na największych dotychczas populacjach, poświęcone omawianym zagadnieniom.