Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby serca u kobiet

Autor:
Tomasz Jeżewski, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
3
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
191
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kobiety, hormonalna terapia zastępcza, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Choroby układu sercowo naczyniowego są główną przyczyną śmiertelności wśród kobiet. Artykuł stanowi przegląd wiedzy dotyczącej odrębności przebiegu chorób serca u kobiet. Podkreślono różnice w patofizjologii, diagnostyce i terapii schorzeń kardiologicznych u kobiet i mężczyzn. Większość z tych różnic wydaje się zależeć od procesów metabolicznych związanych z hormonami płciowymi. Postawienie szybkiej i trafnej diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniej terapii jest trudniejsze u kobiet z powodu częstej nietypowej prezentacji objawów chorobowych. Rokowanie w ostrych incydentach wieńcowych u kobiet jest gorsze, a płeć żeńska jest niezależnym czynnikiem ryzyka ich nawrotu. W pracy przedstawiono także wyniki niedawno zakończonych badań dotyczących roli hormonalnej terapii zastępczej i selektywnych modulatorów receptora estrogenowego w prewencji chorób układu krążenia.