Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Operacje kardiochirurgiczne u chorych powyżej 65 roku życia w Polsce

Autor:
Janusz Zasłonka, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Andrzej Banyś, Alicja Iwaszkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
218
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
chirurgia serca, wiek, wiek 65 lat i ponad
Czytaj

Wprowadzenie: Społeczeństwo polskie staje się coraz starsze. Ponieważ dominującą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia, coraz więcej chorych w wieku podeszłym trafia do ośrodków kardiologicznych i kar-diochirurgicznych. Cel pracy: Celem pracy była analiza operacji kardiochirurgicznych wykonywanych u pacjentów powyżej 65 roku życia w latach 1995-2000 na terenie Polski. Opracowanie tego zagadnienia zostało zlecone przez Klub Kardiochirurgów Polskich. Materiał i metodyka: Dane uzyskane zostały z ankiet wypełnianych corocznie we wszystkich ośrodkach przeprowadzających zabiegi kardiochirurgiczne u dorosłych w naszym kraju oraz z corocznych raportów opracowywanych przez Klub Kardiochirurgów Polskich. Wyniki: Liczba zabiegów kardiochirurgicznych (u chorych po 65 roku życia) w 1995 roku wyniosła 1203, osiągając 4285 w 2000 roku. Operacje te stanowiły 16,41% wszystkich zabiegów w ECC w roku 1995 i wzrosły do około 25% w roku 2000. Najczęściej w tej grupie wiekowej wykonuje się rewaskularyzację mięśnia sercowego - u 79% chorych. ?miertelność w roku 1995 wynosiła 9,5%, ulegając stopniowemu zmniejszeniu do 5,6% w roku 2000. Wnioski: W analizowanym okresie w naszym kraju systematycznie wzrasta liczba zabiegów kardiochirurgicznych przeprowadzanych u osób powyżej 65 roku życia, przy jednoczesnym spadku śmiertelności. Wyniki są porównywalne z doniesieniami czołowych ośrodków Europy Zachodniej i w Stanów Zjednoczonych.