Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiologiczny zespół X

Autor:
Katarzyna Kołodziej, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
3
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
250
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół X, dławica piersiowa, leczenie
Czytaj

Kardiologiczny zespół X pozostaje niewyjaśnioną jednostką nozologiczną. Wielu badaczy próbowało rozwiązać ten problem, w szczególności jego etiopatogenezę. Poniższy artykuł jest przeglądem najnowszego piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Niedokrwienie mięśnia sercowego jest prawdopodobnie jednym z kilku patomechanizmów omawianego zespołu. Niedawne doniesienia wykazują również skuteczność metod leczenia innych niż zapobieganie niedokrwieniu miokardium w tej grupie pacjentów.