Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Czas utrzymania pierwotnej gastrostomii i rodzaj stosowanych zestawów wymiennych u polskich dzieci - wyniki wieloośrodkowej analizy retrospektywnej okresu dziesięciu lat (2000-2010)

Marta Sibilska, Katarzyna Popińska, Aleksandra Żyła, Jarosław Kierkuś, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Urszula Chlebowczyk-Grzybowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Anna Borkowska, Anna Wiernicka, Sabina Więcek, Ewa Hapyn, Janusz Książyk

Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka ; 2013; 15(1); str.: 8-12

Zobacz szczegółowy opis