Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Zgodność monoklonalnego testu kałowego (Amplified IDEIA™ Hp StAR™) z ureazowym testem oddechowym, przed i po leczeniu eradykacyjnym H. pylori u dzieci

Piotr Albrecht, Maria Kotowska, Ewa Miśko, Izabella Łazowska-Przeorek, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Aleksandra Banaszkiewicz, Agnieszka Gawrońska, Marcin Banasiuk, Marcin Dziekiewicz, Andrzej Radzikowski

Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka ; 2012; 14(2); str.: 79-82

Zobacz szczegółowy opis