Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Czas utrzymania pierwotnej gastrostomii i rodzaj stosowanych zestawów wymiennych u polskich dzieci - wyniki wieloośrodkowej analizy retrospektywnej okresu dziesięciu lat (2000-2010)

Marta Sibilska, Katarzyna Popińska, Aleksandra Żyła, Jarosław Kierkuś, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Urszula Chlebowczyk-Grzybowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Anna Borkowska, Anna Wiernicka, Sabina Więcek, Ewa Hapyn, Janusz Książyk

Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka ; 2013; 15(1); str.: 8-12

Zobacz szczegółowy opis

Stan dziecięcej endoskopii w Polsce w 2012 r.

Marek Woynarowski, Elżbieta Czkwianianc, Edward Respekta, Piotr Landowski, Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Czaja-Bulsa, Piotr Albrecht, Ewa Hapyn, Bartosz Korczowski, Stanisław Pieczarkowski, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Elżbieta Krzesiek, Małgorzata Mokrzycka, Jolanta Porębska, Adam Daukszewicz, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Anna Maliszewska, Jan Józefczuk, Grażyna Mierzwa

Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka ; 2013; 15(2); str.: 47-54

Zobacz szczegółowy opis