Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Atlas manometrii przełyku wysokiej rozdzielczości
Niedostępna

Tytuł: Atlas manometrii przełyku wysokiej rozdzielczości

Autor:
dr n. med. Dorota Waśko-Czopnik
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
gastroenterologia
ISBN:
978-83-61415-10-7
Liczba stron:
72
Format:
B5

"Do rąk specjalistów zajmujących się diagnostyką zaburzeń czynności motorycznej przełyku trafia pierwsza polska monografia poświęcona jednej z najnowszych technik diagnostycznych, jaką jest manometria wysokiej rozdzielczości. Autorka jest uznanym ekspertem w zakresie diagnostyki zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Książka zawiera wyczerpujące informacje na temat manometrii wysokiej rozdzielczości. Czytelnik znajdzie w niej informacje na temat wskazań do wykonywania tego badania, opis techniki i interpretacji wyników. Oddzielny rozdział poświęcono najczęściej występującym patologiom, np. przepuklinie rozworu przełykowego lub schorzeniom, w których manometria wysokiej rozdzielczości ma znaczenie rozstrzygające, takim jak achalazja czy rozlany kurcz przełyku oraz zaburzeniom motoryki przełyku w schorzeniach układowych. Autorka zwraca też uwagę na problemy techniczne, jakie mogą się pojawić w czasie wykonywania badania. Dodatkową cenną cechą tego opracowania są przykłady badań wykonanych przez Autorkę w Pracowni Motoryki Przewodu Pokarmowego Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Z wprowadzeniem manometrii wysokiej rozdzielczości związane jest również pojawienie się odpowiedniej terminologii, co jest procesem nigdy nie kończącym się, nawet w przypadku metod o ustabilizowanej pozycji diagnostycznej.
Sądzę, że monografia Pani dr n. med. Doroty Waśko-Czopnik będzie nie tylko przydatna w pracowniach motoryki przewodu pokarmowego, ale sięgną po nią również lekarze, którzy w codziennej pracy wykorzystują wyniki badań manometrycznych."

/Wstęp - Leszek Paradowski/


Fragment książki

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA
Rozdział 1. Manometria wysokiej rozdzielczości
1. Zastosowanie manometrii wysokiej rozdzielczości – wskazania i przeciwwskazania do badania
2. Anatomia i fi zjologia przełyku oraz zwieraczy
3. Procedura, protokół manometrii wysokiej rozdzielczości, wykonanie badania
4. Normy i klasyfi kacja zaburzeń czynnościowych przełyku

Rozdział 2. Prawidłowy zapis manometrii wysokiej rozdzielczości
1. Pomiar ciśnienia resztkowego LES
2. Zmiany ciśnienia zależne od różnic ciśnienia w klatce piersiowej
3. Punkt zwrotu ciśnień – PIP (pressure inversion point)
4. Dolny zwieracz przełyku
5. Prawidłowa perystaltyka trzonu przełyku
6. Górny zwieracz przełyku

Rozdział 3. Nieprawidłowości motoryki wysokiej rozdzielczości
1. Achalazja
2. Rozlany kurcz przełyku
3. Przełyk korkociągowaty
4. Przepuklina rozworu przełykowego
5. Choroby tkanki łącznej (sklerodermia)
6. Choroba refl uksowa przełyku
7. Nieefektywna motoryka przełyku
8. Zaburzenia mięśnia pierścienno-gardłowego
9. Nieprawidłowe ciśnienie górnego zwieracza przełyku
10. Nieprawidłowe ciśnienie dolnego zwieracza przełyku

Rozdział 4. Problemy techniczne manometrii wysokiej rozdzielczości
1. Zawinięty cewnik
2. Uszkodzenie czujnika
3. Powietrze w koszulce Manoshield
4. Pominięcie zaznaczenia wartości PIP

Rozdział 5. Nowe perspektywy manometrii wysokiej rozdzielczości
PODSUMOWANIE


do góry