Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Medycyna rodzinna — co nowego? Tom II
Niedostępna

Tytuł: Medycyna rodzinna — co nowego? Tom II

Autor:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
medycyna rodzinna
ISBN:
978-83-61415-14-5
Liczba stron:
904
Format:
B5

„Szanowni Państwo,

Medycyna rodzinna ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje bowiem większość problemów z różnych dziedzin i specjalności medycznych, z którymi w praktyce codziennej pacjent zgłasza się do lekarza. Podręcznik ten, składający się z dwóch tomów, prezentuje zdecydowaną większość zagadnień, które potrzebne są każdemu lekarzowi bez względu na specjalizację. Będzie on też przydatny do nauki studentom Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznych oraz lekarzom specjalizującym się w medycynie rodzinnej, jak również lekarzom specjalizującym się w innych specjalnościach medycznych oraz pielęgniarkom i położnym. Zaprezentowane różne jednostki chorobowe zostały przedstawione w sposób syntetyczny, czytelny, z wyakcentowaniem poszczególnych zagadnień związanych z daną chorobą w zakresie epidemiologii, patomechanizmu, obrazu klinicznego (w tym badania przedmiotowego i podmiotowego), a przede wszystkim ze szczególnym podkreśleniem nowości w zakresie diagnostyki i terapii. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez autorów, będących autorytetami w swoich specjalnościach, mających duże doświadczenie naukowe, dydaktyczne, a przede wszystkim zawodowe – kliniczne, wywodzących się ze wszystkich ośrodków akademickich i niektórych pozaakademickich w Polsce…”

/Wprowadzenie – prof. dr hab.med. Andrzej Steciwko/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz autorów
Wprowadzenie
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
DZIECI
1. Wady wrodzone przewodu pokarmowego
2. Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego
3. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci
4. Zaparcia i biegunka przewlekła
5. Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego
6. Bóle brzucha u dzieci
7. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
8. Ostry brzuch u dziecka
DOROŚLI
9. Stany zapalne i zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
10. Nieswoiste zapalenia jelit
11. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
12. Ostre i przewlekłe zapalenia wątroby
13. Marskość wątroby
14. Kamica żółciowa
15. Krwawienia do przewodu pokarmowego
16. Choroby pasożytnicze jelit
17. Ostre zapalenie trzustki
18. Przewlekłe zapalenie trzustki
19. Nowotwory układu pokarmowego

CHOROBY UKŁADU RUCHU I TKANKI ŁĄCZNEJ
DZIECI
20. Wybrane wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
21. Infekcje układu kostno -stawowego
22. Jałowe martwice kości u dzieci i młodzieży
23. Zapalne choroby reumatyczne u dzieci
DOROŚLI
24. Choroba zwyrodnieniowa stawów
25. Postępowanie z chorym na zapalenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów
26. Spondyloartropatie seronegatywne
27. Reumatyzm tkanek miękkich
28. Układowe choroby tkanki łącznej

ZATRUCIA
29. Zatrucia lekami
30. Zatrucia alkoholami i glikolami
31. Zatrucia grzybami
32. Zatrucia tlenkiem węgla
33. Zatrucia środkami ochrony roślin
34. Zatrucia przewlekłe
35. Zasady udzielania pierwszej pomocy w ostrych zatruciach

WYBRANE ZAGADNIENIA ZDROWOTNE MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA
36. Użądlenia, ukąszenia, pogryzienia oraz zatrucia roślinami – epidemiologia, objawy kliniczne i zasady postępowania
37. Patomechanizm, objawy i postępowanie w przypadkach alergii na jady owadów błonkoskrzydłych
38. Ukąszenia węży
39. Pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę
40. Trujące rośliny – postępowanie w przypadku zatrucia

WYBRANE ZAGADNIENIA ZDROWOTNE U OSÓB STARSZYCH
DOROŚLI
41. Miażdżyca – co nowego
42. Osteoporoza
43. Nietrzymanie moczu i stolca
44. Urazy i złamania w starości – uwarunkowania i możliwości prewencji
45. Zaburzenia psychiczne okresu starzenia i starości
46. Opieka nad obłożnie i nieuleczalnie chorym

WYBRANE ZAGADNIENIA Z GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
47. Antykoncepcja
48. Choroby uwarunkowane genetycznie – badania prenatalne
49. Ciąża fizjologiczna
50. Patologia ciąży
51. Poród fizjoloficzny
52. Połóg i powikłania w okresie połogu
53. Opieka nad noworodkiem
54. Stany naglące w położnictwie
55. Stany zapalne narządu rodnego i sutka
56. Urazy narządu rodnego
57. Zaburzenia miesiączkowania
58. Menopauza i okres pomenopauzalny
59. Nowotwory narządu rodnego
60. Choroby sutka

NEONATOLOGIA
DZIECI
61. Wcześniactwo
62. Uraz porodowy noworodka
63. Zaburzenia oddychania
64. Wady wrodzone
65. Noworodek chorej matki
66. Noworodek matki chorej na cukrzycę
67. Zakażenia okresu noworodkowego
68. Żółtaczki okresu noworodkowego
69. Zaburzenia w karmieniu u noworodków
70. Niedobory witamin i pierwiastków śladowych

PROFILAKTYKA I PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA
DZIECI
71. Profilaktyka i prawidłowy rozwój dziecka
72. Bilanse zdrowia dzieci
73. Szczepienia ochronne

CHOROBY ZAKAŹNE
DZIECI
74. Ostre choroby zakaźne
75. Wybrane choroby pasożytnicze u dzieci
76. Wirusowe zapalenie wątroby

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHIRURGII
DZIECI
77. Nagłe stany moszny u chłopców
78. Zaburzenia zstępowania jąder u chłopców
79. Złamania kończyny górnej u dzieci
80. Złamania kończyny dolnej u dzieci
DOROŚLI
81. Ostry brzuch
82. Kamica żółciowa
83. Urazy głowy, układu kostno-stawowego i narządów wewnętrznych
84. Krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne
85. Choroby naczyń obwodowych
86. Patologie odbytu – szczelina i przetoka odbytu, żylaki odbytu, ropień okołodobytniczy
87. Przepukliny brzuszne
88. Zmiany zapalne skóry i tkanki podskórnej
89. Ropne zapalenia sutka
90. Oparzenia
91. Odmrożenia

WYBRANE ZAGADNIENIA Z DERMATOLOGII, WENEROLOGII I ALERGOLOGII
DZIECI
92. Infekcyjne choroby skóry u dzieci
93. Alergiczne choroby skóry u dzieci
94. Łuszczyca u dzieci
95. Trądzik młodzieńczy
96. Oparzenia i odmrożenia u dzieci
DOROŚLI
97. Choroby bakteryjne skóry
98. Choroby wirusowe skóry
99. Trądzik pospolity
100. Trądzik różowaty
101. Choroby alergiczne skóry
102. Zakażenia grzybicze skóry i ich leczenie
103. Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych
104. Łuszczyca
105. Choroby pęcherzowe
106. Nowotwory złośliwe skóry
107. Profilaktyka, objawy i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową

WYBRANE ZAGADNIENIA Z NEUROLOGII
DZIECI
108. Mózgowe porażenie dziecięce
109. Drgawki niepadaczkowe u dzieci
110. Padaczka i zespoły padaczkowe u dzieci
111. Bóle głowy u dzieci
112. Guzy mózgu u dzieci
113. Zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych i mózgu u dzieci
114. Choroby skórno-nerwowe
115. Choroby nerwów obwodowych u dzieci
116. Upośledzenie umysłowe
117. Zaburzenia słuchu
118. Zaburzenia mowy u dzieci
119. Lęki nocne
120. Moczenie u dzieci
DOROŚLI
121. Padaczka i wewnątrzczaszkowe procesy rozrostowe
122. Bóle głowy
123. Udar mózgu i parkinsonizm
124. Zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych i mózgu oraz stwardnienie rozsiane
125. Krwotok podpajęczynówkowy
126. Korzeniowe zespoły bólowe
127. Neuropatie obwodowe

ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE
128. Zaburzenia afektywne
129. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
130. Uporczywe zaburzenia urojeniowe
131. Otępienia
132. Zaburzenia osobowości
133. Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe)
134. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane nadużywaniem alkoholu
135. Uzależnienie od leków i narkotyków
136. Dysfunkcje i dewiacje seksualne. Zaburzenia identyfikacji płciowej
137. Zapobieganie samobójstwom
138. Choroby psychosomatyczne
139. Zaburzenia lękowe
140. Zaburzenia snu
141. Zaburzenia psychospołeczne w następstwie zaburzonego funkcjonowania rodziny

WYBRANE ZAGADNIENIA Z OKULISTYKI
142. Wybrane zagadnienia chorób aparatu ochronnego oka
143. Choroby rogówki, soczewki i twardówki
144. Jaskra
145. Choroby przedniego odcinka narządu wzroku
146. Choroby tylnego odcinka narządu wzroku


do góry