Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Psychiatria — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Psychiatria — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
psychiatria
ISBN:
978-83-61415-18-3
Liczba stron:
352
Format:
B5

"Szanowni Czytelnicy,
,,Psychiatria – co nowego?” nie jest klasycznym podręcznikiem psychiatrii, ale zbiorem autorskich
rozdziałów, napisanych przez specjalistów z całej Polski. W związku z tym oferujemy
Państwu oryginalne opracowania poszczególnych tematów, odzwierciedlających poglądy autorów
na aktualną wiedzę i nowości z zakresu psychiatrii – od nowoczesnej diagnostyki, przez
zagadnienia dotyczące poszczególnych grup zaburzeń, po aktualne możliwości terapii zaburzeń
psychicznych. Całość poprzedza esej prof. Jerzego Mozrzymasa, biofizyka i humanisty,
omawiający perspektywy psychiatrii, szczególnie wieku podeszłego, w świetle rozwijającej się
neuronauki (neuroscience).
Stawiamy pytania:
W jakim stopniu odkrywana neuroplastyczność mózgu, neuroobrazowanie jego struktur
i funkcjonowania, osiągnięcia psychogenetyki zmieniają oblicze psychiatrii? Czy stan prepsychotyczny
to już choroba czy stan wysokiego ryzyka? Czy chronobiologia i somnologia to jeszcze/
już psychiatria? Jaką rolę mogą odegrać pozafarmakologiczne, biologiczne metody leczenia
i w jakim miejscu stoi nasza wiedza o psychoterapii? Kto ma rację – Kandel psychoanalityk
czy Kandel neurobiolog?
Zachęcamy do lektury!"
/Wprowadzenie – Joanna Rymaszewska/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz autorów
Wprowadzenie

I Psychiatria a neuronauka
Jerzy Mozrzymas
1. Wprowadzenie
2. Neuronauka procesów kognitywnych i neuroplastyczność
3. Neuroplastyczność w starzejącym się mózgu
4. Choroba Alzheimera
5. Uwagi końcowe

II Genetyka psychiatryczna
Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec
1. Wprowadzenie
2. Istota genetyki psychiatrycznej
3. Metody badań
4. Trudności w badaniach genetycznych w psychiatrii
5. Genetyka wybranych zaburzeń
6. Genetyczne predyktory leczenia
7. Przyszłość

III Co nowego w psychiatrii? Badania psychologiczne
Alina Borkowska
1. Wprowadzenie
2. Neuroobrazowanie procesów psychicznych podczas stymulacji kognitywnej
3. Badania kognitywnych markerów predyspozycji do choroby psychicznej
4. Nowe możliwości badań nad osobowością i temperamentem – temperament afektywny
5. Badania nad procesami decyzyjnymi w psychiatrii
6. Monitorowanie efektów terapeutycznych leków
7. Nowe zastosowania badań neuropsychologicznych
8. Podsumowanie

IV Narzędzia stosowane do wstępnej oceny chorych z podejrzeniem otępienia
Joanna Magierska, Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów
1. Wprowadzenie
2. Przegląd narzędzi służących do wstępnej oceny chorych z podejrzeniem zespołu otępiennego
3. Podsumowanie

V Neuroobrazowanie
Agata Szulc
1. Wprowadzenie
2. Metody neuroobrazowania najczęściej stosowane w badaniach naukowych
3. Wybrane zagadnienia kliniczne
VI Badanie neurofizjologiczne w psychiatrii
Dorota Frydecka, Krzysztof Małyszczak
1. Wprowadzenie
2. Elektroencefalografia
3. Badania z wykorzystaniem EEG
4. Mózgowe potencjały wywołane
5. Podsumowanie

VII Klasyfikacja DSM: ku piątej rewizji
Monika Kantorska-Janiec
1. Wprowadzenie
2. Zmiana definicji zaburzenia psychicznego
3. DSM-V wybrane kategorie diagnostyczne: propozycje zmian
4. Podsumowanie

VIII Co nowego w chorobie Alzheimera?
Radosław Magierski, Joanna Magierska, Tomasz Sobów
1. Wprowadzenie
2. Kryteria diagnostyczne
3. Aktualny stan wiedzy na temat biomarkerów w chorobie Alzheimera
4. Leczenie otępienia w chorobie Alzheimera – aktualnie dostępne terapie w fazie badań
5. Podsumowanie

IX Co nowego w uzależnieniach?
Marcin Wojnar
1. Wprowadzenie
2. Neurobiologiczne mechanizmy rozwoju uzależnień
3. Nowości w epidemiologii uzależnień
4. Nowe uzależnienia
5. Nowe perspektywy w leczeniu uzależnień
6. Inne „nowości” w uzależnieniach

X Zaburzenia psychotyczne
Tomasz Tafliński
1. Wprowadzenie
2. Stany prepsychotyczne
3. Schizofrenia
4. Psychozy afektywne
5. Psychozy związane z substancjami psychoaktywnymi
6. Leczenie zaburzeń psychotycznych
7. Podsumowanie

XI Zaburzenia depresyjne – co nowego?
Dominika Dudek, Rafał Jaeschke
1. Wprowadzenie
2. Neuroplastyczność a zaburzenia depresyjne
3. Rytmy biologiczne
4. Diagnostyka – w poszukiwaniu markerów depresji
5. Podsumowanie

XII Zaburzenia nerwicowe
Krzysztof Małyszczak
1. Wprowadzenie
2. Patomechanizm
3. Leczenie

XIII Zaburzenia pod postacią somatyczną – co nowego?
Monika Kantorska-Janiec, Przemysław Pacan
1. Wprowadzenie
2. Kryteria diagnostyczne – miejsce w klasyfikacjach
3. Możliwości leczenia
4. Dysmorfofobia (cielesne zaburzenia dysmorficzne)

XIV Somnologia i chronobiologia w psychiatrii
Adam Wichniak
1. Wprowadzenie
2. Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu
3. Badanie polisomnograficzne
4. Skale kliniczne i inne metody diagnozowania zaburzeń snu
5. Insomnie
6. Hipersomnie
7. Zaburzenia rytmu okołodobowego
8. Zaburzenia oddychania w czasie snu
9. Parasomnie
10. Zespół niespokojnych nóg
11. Podsumowanie

XV Co nowego w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży?
Agnieszka Słopień, Filip Rybakowski
1. Wprowadzenie
2. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego (oun)
3. Schizofrenia o wczesnym początku
4. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe o wczesnym początku
5. Całościowe zaburzenia rozwojowe
6. ADHD

XVI Co nowego w zaburzeniach jedzenia?
Filip Rybakowski
1. Wprowadzenie
2. Neurobiologia apetytu
3. Jadłowstręt psychiczny
4. Bulimia
5. Atypowe zaburzenia jedzenia

XVII Psychofarmakoterapia. Część I: leki przeciwpsychotyczne
Joanna Rymaszewska
1. Wprowadzenie
2. Neuroleptyki

XVIII Psychofarmakoterapia. Część II: Leki przeciwdepresyjne
Joanna Rymaszewska
1. Wprowadzenie
2. Skuteczność leków przeciwdepresyjnych
3. Objawy niepożądane
4. Toksyczność

VIII PSYCHIATRIA – co nowego?
5. Tymoleptyki a schorzenia somatyczne
6. Interakcje

XIX Neurobiologiczne wykładniki psychoterapii
Sławomir Murawiec
1. Wprowadzenie
2. Czynniki wspólne psychoterapii
3. Badania neuroobrazowe nad psychoterapią
4. Uwagi końcowe

XX Inne nowe metody biologiczne
Tomasz Zyss
1. Techniki stymulacji elektrycznej i magnetycznej
2. Technika rzeczywistości wirtualnej VR
XXI Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu zaburzeń depresyjnych
Aleksander Araszkiewicz, Katarzyna Szabert-Pawliszak
1. Wprowadzenie
2. Rys historyczny
3. Potencjalny mechanizm działania VNS w zaburzeniach nastroju
4. Opis metody
5. Skuteczność VNS w leczeniu zaburzeń depresyjnych lekoopornych
6. Przeciwwskazania do VNS
7. Działania niepożądane w trakcie stosowania VNS
8. VNS a ciąża
9. Zastosowanie VNS w leczeniu innych zaburzeń psychicznych
10. Doświadczenia własne
11. Podsumowanie

XXII Co nowego w leczeniu operacyjnym zaburzeń sfery psychicznej?
Marek Harat, Marcin Rudaś
1. Wprowadzenie
2. Neuromodulacja
3. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy wykonywania zabiegów operacyjnych w schorzeniach sfery psychicznej
4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (obsessive-compulsive disorder – OCD)
5. Depresja
6. Zespół Tourette’a
7. Uzależnienia
8. Agresja

XXIII Działanie psychofarmakoterapii na złożonych poziomach zintegrowanych funkcji umysłu/mózgu
Sławomir Murawiec
1. Wprowadzenie
2. Leki przeciwdepresyjne
3. Lęk
4. Psychozy
5. Podsumowanie
Indeks


do góry