Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Mikologia — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Mikologia — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2008
Dział:
dermatologia, mikologia
ISBN:
978-83-61415-00-8
Liczba stron:
264
Format:
B5

"W ostatnich latach nastąpił wyraźny postęp w mikologii lekarskiej. Poznano nowe metody identyfikacji patogennych grzybów oraz mechanizmy odpowiedzialne za ich chorobotwórczość. Udało się również wprowadzić do leczenia nowe leki. Stymulacją do nowych badań była wzrastająca liczba zachorowań na grzybice skórne i narządowe, które często doprowadzają do śmierci.
Mikologia lekarska jest dziedziną obejmującą wszystkie specjalności medycyny ludzkiej oraz weterynaryjnej. W Polsce aktywnych jest obecnie wiele ośrodków naukowych, dotyczy to zarówno Wydziałów Lekarskich, jak i Weterynaryjnych. Zacieśnia się też współpraca między nimi.
Do rozwoju tej specjalności medycznej w dużym stopniu przyczyniają się też czasopisma naukowe publikujące wyniki najnowszych badań z dziedziny mikologii lekarskiej oraz liczne, polskie i zagraniczne, konferencje naukowe.   
Prezentowana książka zawiera doniesienia z ostatnich lat przygotowane przez najlepszych polskich specjalistów. Czytelnika może zastanowić, na pozór dość przypadkowy, układ rozdziałów tej publikacji. Logiczne byłoby jej rozpoczęcie od rozdziału IX zatytułowanego "Współczesne poglądy na taksonomię, pochodzenie i naturę grzybów". Celem przyjętej kolejności zebranego przez autorów materiału było jednak potraktowanie całości nie tylko jako podręcznika akademickiego, ale zestawienia wyników najnowszych obserwacji klinicznych i laboratoryjnych z zakresu mikologii. Układ nie świadczy też o wadze przedstawionych osiągnięć. Ma on zachęcić do studiowania publikacji od dowolnego miejsca i powracania do rozdziałów jeszcze niepoznanych.
"Mikologię – co nowego?" można traktować jako kontynuację podręcznika "Zarys mikologii lekarskiej" wydanego przez Volumed przed 10 laty."

/Wprowadzenie — prof. dr hab. Eugeniusz Baran/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE

I. KLINIKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH PAZNOKCI
Grzybica dermatofitowa paznokci (tinea dermatophytica unguium)
Epidemiologia
Etiopatogeneza
Obraz kliniczny
Dystalna i boczna podpłytkowa grzybica paznokci (distal and lateral subungual onychomycosis – DLSO)
Proksymalna podpłytkowa grzybica paznokci (proximal subungual onychomycosis)
Wewnątrzpłytkowa grzybica paznokci (endonyx onychomycosis – EO)
Biała powierzchowna grzybica paznokci (white superficial onychomycosis – WSO)
Całkowita dystroficzna grzybica paznokci (total dystrophic onychomycosis – TDO)
Badania laboratoryjne
Rozpoznanie różnicowe
Rokowanie
Drożdżyca paznokci i wałów paznokciowych (onychia et perionychia candidamycetica, candidosis unguium)
Epidemiologia
Etiopatogeneza
Obraz kliniczny
Badania laboratoryjne
Rozpoznanie różnicowe
Rokowanie
Pleśnica paznokii
Akaulioza paznokci (acauliosis unguium, scopulariopsiosis unguium)
Epidemiologia
Etiopatogeneza
Obraz kliniczny
Badania laboratoryjne

Różnicowanie
Rokowanie
Piśmiennictwo

II. ROLA GRZYBÓW W ETIOPATOGENEZIE CHORÓB ALERGICZNYCH
Wprowadzenie
Reakcje nadwrażliwości na antygeny grzybicze
Astma oskrzelowa
Alergiczny nieżyt nosa
Alergiczne zapalenie błon śluzowych zatok
Alergiczne zapalenie spojówek
Atopowe zapalenie skóry
Pokrzywka
Diagnostyka alergii na grzyby
Profilaktyka
Podsumowanie
Piśmiennictwo

III. EPIDEMIOLOGIA GRZYBIC W POLSCE
Piśmiennictwo

IV. CHOROBY ZAWODOWE WYWOŁANE PRZEZ GRZYBY. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I EPIDEMIOLOGICZNA
Piśmiennictwo

V. ZAKAŻENIA GRZYBICZE U GÓRNIKÓW, HUTNIKÓW I SPORTOWCÓW
Górnicy
Grzybica stóp (tinea pedis)
Wyprzenia drożdżakowe (intertrigo candidamycetica)
Łupież pstry (pityriasis versicolor)
Grzybica obrębna pachwin (tinea inguinalis)
Grzybica płytek paznokciowych (onychomycosis)
Hutnicy
Grzybica stóp (tinea pedis)
Sportowcy
Grzybica stóp (tinea pedis)
Grzybica skóry gładkiej (tinea gladiatorum)
Grzybica płytek paznokciowych (onychomycosis)
Piśmiennictwo

VI. GRZYBICE U ROLNIKÓW
Wprowadzenie
Epidemiologia
Grzybice odzwierzęce
Grzybice wywołane przez grzyby geofilne
Reakcje toksyczne i immunotoksyczne powodowane przez grzyby
Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników z dnia 20 grudnia 1990. Art. 12. Warszawa 1990
Piśmiennictwo

VII. ZAKAŻENIA GRZYBICZE W PRZEBIEGU CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
Zakażenia grzybicze u pacjentów z chorobami tkanki łącznej
Wprowadzenie
Grzybice inwazyjne u pacjentów z chorobami tkanki łącznej
Grzybice powierzchowne u pacjentów z chorobami tkanki łącznej
Zakażenia grzybicze w przebiegu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych
Wprowadzenie
Kandydoza skóry i błon śluzowych
Zakażenia wywołane przez dermatofity
Grzybice inwazyjne u pacjentów z AMBD
Podsumowanie
Piśmiennictwo

VIII. GRZYBY Z RODZAJU MALASSEZIA – CO WIEMY NA ICH TEMAT?
Wprowadzenie
Taksonomia i klasyfikacja
Fizjologia i biochemia
Budowa antygenowa
Antygeny Malassezia
Właściwości immunostymulujące grzybów z rodzaju Malassezia
Aktywacja kaskady dopełniacza
Fagocytoza komórek Malassezia
Immunomodulacja
Dystrybucja Malassezia
Przyszłość badań nad grzybami Malassezia
Piśmiennictwo

IX. WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA TAKSONOMIĘ, POCHODZENIE I NATURĘ GRZYBÓW
Wprowadzenie
Trochę historii
Pochodzenie i miejsce grzybów w świecie organizmów żywych
Stanowisko systematyczne grzybów i kryteria taksonomiczne
Nazewnictwo
Podsumowanie
Piśmiennictwo

X. GRZYBICE W PRAKTYCE WETERYNARYJNEJ
Wprowadzenie
Zakażenia psów i kotów wywołane przez dermatofity
Terapia miejscowa
Terapia układowa
Szczepionki przeciwgrzybicze
Aspergiloza (aspergillosis)
Aspergiloza drobiu
Aspergiloza psów
Zakażenia psów i kotów wywołane przez Cryptococcus spp.
Grzybicze zapalenie wymienia u krów
Grzybica kropidlakowa i otorbielakowa u pszczoły miodnej
Grzybica kropidlakowa
Grzybica otorbielakowa
Piśmiennictwo

XI. GRZYBICE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA
Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii środowiska
Zespół chorego budynku
Placówki ochrony zdrowia a zanieczyszczenie powietrza
Piśmiennictwo

XII. GRZYBICE BŁON ŚLUZOWYCH
Wprowadzenie
Kandydoza sromu i pochwy
Źródło i droga zakażenia
Objawy kliniczne
Powikłania vulvovaginal candidosis
Rozpoznanie vulvovaginal candidosis
Rozpoznanie różnicowe
Zapobieganie vulvovaginal candidosis w czasie ciąży
Leczenie vulvovaginal candidosis
Leczenie nawrotowej kandydozy sromu i pochwy
Kandydoza jamy ustnej
Etiologia kandydozy jamy ustnej
Podział i obraz kliniczny kandydozy jamy ustnej
Pierwotna kandydoza jamy ustnej
Zmiany związane z infekcją grzybami Candida
Rozpoznanie kandydozy jamy ustnej
Leczenie kandydozy jamy ustnej
Piśmiennictwo

XIII. GRZYBICE NARZĄDOWE
Wprowadzenie
Czynniki ryzyka, elementy etiologii i patogenezy
Czynniki ryzyka
Elementy etiologii i patogenezy
Rozpoznawanie grzybic narządowych
Wywiad1
Badanie przedmiotowe
Badanie mikologiczne
Badania molekularne
Badania serologiczne
Kryteria rozpoznania grzybicy inwazyjnej [11]
Najczęstsze grzybice narządowe
Aspergiloza [1, 7, 13, 15-18]
Kandydoza [1, 7, 11, 13, 16, 19, 20]
Pneumocystoza [10, 21]
Kryptokokoza
Mukormikoza [1, 22-24]
Fuzarioza [1, 22-24]
Piśmiennictwo

XIV. PATOMECHANIZM INFEKCJI GRZYBICZYCH
Wprowadzenie
Patomechanizm zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne
Patomechanizm zakażeń wywołanych przez pleśnie
Patomechanizm zakażeń wywołanych przez dermatofity
Podsumowanie
Piśmiennictwo

XV. EKOLOGICZNE ASPEKTY MIKOLOGII
Wprowadzenie
Hydrosfera
Aerosfera
Litosfera
Podsumowanie
Piśmiennictwo

XVI. MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH
Wprowadzenie
Badania molekularne stosowane w identyfikacji wyhodowanych izolatów oraz w detekcji i identyfikacji grzybów w materiałach klinicznych
Analiza sekwencji genów
Analiza wielkości produktów reakcji PCR oraz fragmentów restrykcyjnych (RFLP)
PCR-EIA
Nested-PCR
Metody wykorzystujące techniki ilościowe (Real-Time PCR)
Inne techniki oparte na hybrydyzacji
Podsumowanie
Piśmiennictwo
XVII. LECZENIE ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH SKÓRY GŁADKIEJ, SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY, PAZNOKCI I BŁON ŚLUZOWYCH
Wprowadzenie
Zakażenia dermatofitowe (grzybice właściwe)
Grzybica skóry owłosionej głowy (Tinea capitis)
Grzybica brody (Tinea barbae)
Grzybica stóp i dłoni (Tinea pedum et manum)
Grzybica skóry gładkiej (Tinea cutis glabrae)
Grzybica pachwin (Tinea inguinalis)
Grzybica paznokci (Onychomycosis)
Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi (drożdżyce)
Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis candidamycetica)
Kandydoza błony śluzowej narządów płciowych (Vulvitis et vulvovaginitis, balanitis et balanoposthitis candidamycetica)
Kandydoza skóry (Infectio candidamycetica cutis)
Zakażenie drożdżakowe wałów paznokciowych i paznokci (Paronychia et onychia cadidamycetica)
Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry (Chronic mucocutaneus candidiosis)
Łupież pstry (Pityriasis versicolor)
Zakażenia grzybami pleśniowymi
Pleśnica paznokci (Acauliosis unuium)
Piśmiennictwo

XVIII. JAKOŚĆ ŻYCIA W GRZYBICACH POWIERZCHOWNYCH
Wprowadzenie
Metody oceny jakości życia w grzybicy paznokci
Wpływ grzybicy paznokci na jakość życia
Podsumowanie
Piśmiennictwo
INDEKS

do góry