Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Podstawy farmakologii klinicznej
Niedostępna

Tytuł: Podstawy farmakologii klinicznej

Autor:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Orzechowska -Juzwenko
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
1997
ISBN:
83-85564-56-X
Liczba stron:
228
Format:
B5

Farmakologia kliniczna jest nowoczesną dyscypliną medyczną, rozwijającą się dynamicznie i stanowiącą istotny element postępu w naukach klinicznych.

W książce szeroko omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące: zadań farmakologii klinicznej w zakresie badań naukowych; praktycznych aspektów farmakokinetyki klinicznej; powikłań polekowych; postępowania zmierzającego do indywidualizacji farmakoterapii - a więc uwzględniania w procesie leczenia wpływu stanów patologicznych na działanie leków, a także roli wieku, czynników środowiska, pory doby, genetycznie uwarunkowanych osobniczych różnic w reagowaniu chorych na leki.

Przedstawiono również farmakoterapię monitorowaną stężeniami leków w organizmie jako jeden z ważnych sposobów indywidualizacji leczenia farmakologicznego. Zostały tu także omówione problemy etyczne klinicznych badań nowych leków i stosowania placebo.

Podręcznik jest przeznaczony dla lekarzy, farmaceutów i studentów medycyny.