Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Pediatria — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Pediatria — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2007
Dział:
pediatria
ISBN:
83-919540-7-2
Liczba stron:
492
Format:
B5

Szanowni Państwo
"Pediatria – co nowego?"
to pozycja pomyślana jako uzupełnienie znajdujących się na rynku wydawniczym podręczników pediatrii. Jest to zbiór autorskich opracowań grupy pediatrów, wynikający z ich zainteresowań i doświadczeń, oparty na najnowszym piśmiennictwie. Mamy nadzieję, że książka ta będzie przydatna w przygotowywaniu się młodych lekarzy do egzaminów ogólnolekarskich, a także pomoże w pracy lekarzom pierwszego kontaktu, pediatrom oraz specjalistom z innych dziedzin.

Ewa Otto-Buczkowska

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie
I. UKŁAD NERWOWY
Mechanizmy uszkodzenia i neuroplastyczności mózgu u dzieci Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Mechanizmy uszkodzenia mózgu
Plastyczność mózgu
Mechanizmy molekularne plastyczności mózgu
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Współczesne spojrzenie na patogenezę mózgowego porażenia dziecięcego Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Rola kwasu glutaminowego i asparaginowego, receptorów NMDA oraz wapnia w uszkodzeniu mózgu
Wolne rodniki i nadtlenki lipidów
Prostaglandyny, leukotrieny i cytokiny
Piśmiennictwo
Padaczka – współczesne metody terapii Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Leczenie farmakologiczne padaczki
Padaczka nowo rozpoznana
Padaczki częściowe
Padaczki uogólnione
Dieta ketogenna
Stymulacja nerwu błędnego
Leczenie chirurgiczne padaczki
Piśmiennictwo
Zespół Downa jako model przyspieszonego starzenia mózgu Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Zespół Downa a choroba Alzheimera
Rezonans magnetyczny mózgu
Badania histopatologiczne mózgu
Procesy peroksydacji lipidowej
Piśmiennictwo
Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Zalety metody 1HMRS
Ograniczenia metody 1HMRS
Guzy mózgu
Zespół Downa
Mózgowe porażenie dziecięce
Piśmiennictwo

II. UKŁAD ENDOKRYNNY
Zaburzenia wzrastania Andrzej Kędzia
Fizjologia osi wzrostowej
Przyczyny niedoboru wzrostu
Diagnostyka somatotropinowej niedoczynności przysadki
Terapia rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu
Powikłania terapii hormonem wzrostu
Nieprawidłowości w przekazie sygnału wzrostowego
Piśmiennictwo
Schorzenia tarczycy o podłożu autoimmunologicznym Artur Bossowski, Ewa Otto-Buczkowska
Piśmiennictwo
Ocena czynności kory nadnerczy – interpretacje badań i komentarze Piotr Fichna, Marta Fichna
Piśmiennictwo
Hormony żołądkowo-jelitowe i ich wpływ na homeostazę glukozy Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot
Piśmiennictwo
Zespół policystycznych jajników u dziewcząt – wyzwanie dla endokrynologii i ginekologii wieku rozwojowego Katarzyna Ochmańska, Piotr Fichna
Piśmiennictwo

III. UKŁAD POKARMOWY
Ostra biegunka infekcyjna Hanna Szajewska
Definicje
Etiologia
Diagnostyka laboratoryjna
Ocena stopnia odwodnienia
Zapobieganie odwodnieniu
Niewłaściwe płyny
Nawadnianie enteralne czy dożylne?
Nawadnianie doustne – w jaki sposób?
Jaka powinna być objętość DPN?
Wybór DPN
Wskazania do nawadniania dożylnego
Informacja dla rodziców, kiedy należy skontaktować się z lekarzem
Żywienie
Preparaty ubogo- lub bezlaktozowe i(lub) bezmleczne
Postępowanie w przypadku wymiotów
Farmakoterapia
Leki przeciwdrobnoustrojowe
Leki przeciwbiegunkowe
Cynk
Probiotyki
Szczepienia przeciwko rotawirusom
Piśmiennictwo
Celiakia Hanna Szajewska
Genetyka
Epidemiologia
Patomechanizm
Objawy
Postaci celiakii
Współistnienie z innymi chorobami
Rozpoznanie
Diagnostyka serologiczna
Biopsja jelita cienkiego
Badania pomocnicze
Różnicowanie
Leczenie
Monitorowanie leczenia i przebiegu choroby
Powikłania choroby
Zapobieganie
Piśmiennictwo
Ostre zapalenie trzustki Jarosław Walkowiak
Definicja i etiologia
Objawy kliniczne
Postępowanie diagnostyczne
Leczenie
Piśmiennictwo
Przewlekłe zapalenie trzustki Jarosław Walkowiak
Definicja i etiologia
Objawy kliniczne
Postępowanie diagnostyczne
Leczenie
Piśmiennictwo

IV. UKŁAD ODDECHOWY
Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci Marek Kulus
Epidemiologia
Etiologia zakażeń dróg oddechowych
Zakażenia wirusowe
Rhinowirus
Grypa
Oddechowy wirus syncytialny
Inne zakażenia wirusowe dróg oddechowych
Diagnostyka
Piśmiennictwo
Astma oskrzelowa Marek Kulus
Definicja astmy według The Global Initiative For Astma (GINA) 2006
Epidemiologia
Patofizjologia astmy
Zapalenie alergiczne
Nadreaktywność oskrzeli
Objawy
Patofizjologia
Rozpoznanie
Badania dodatkowe przydatne w rozpoznaniu astmy
Punktowe testy skórne
Przeciwciała IgE
Badania czynnościowe układu oddechowego
Spirometria
Szczytowy przepływ wydechowy
Inne badania
Klasyfikacja astmy
Postępowanie terapeutyczne w astmie dziecięcej
Dzieci młodsze
Leki stosowane w astmie oskrzelowej
Glikokortykosteroidy wziewne
Leki przeciwleukotrienowe
Kromony
Teofilina
Przeciwciała anty-IgE
Długodziałające ß-2-mimetyki (LABA)
Krótkodziałające ß-2-mimetyki
Leki przeciwcholinergiczne
Piśmiennictwo

V. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
Nowe metody nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca u dzieci Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski
Poszerzanie zwężonych zastawek i naczyń
Balonowa walwuloplastyka zastawki tętnicy płucnej
Balonowa walwuloplastyka zwężonej zastawki aortalnej
Nieoperacyjne leczenie zwężenia cieśni aorty
Poszerzanie zwężonych gałęzi tętnicy płucnej
Poszerzanie zwężonych żył płucnych
Zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i pozasercowych
Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
Zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego
Zamykanie ubytków międzykomorowych
Zamykanie innych, rzadkich nieprawidłowych połączeń w układzie krążenia
Przecewnikowe usuwanie ciał obcych z układu krążenia
Piśmiennictwo
Wideo-kapilaroskopia jako nowe narzędzie badawcze mikrokrążenia Anna Górska
Wybrane aspekty budowy i czynności śródbłonka
Struktura sieci mikronaczyniowej skóry
Sieć naczyń włosowatych
Warstwa tętniczkowo-żyłkowa
Rys historyczny badań kapilaroskopowych
Wskazania do kapilaroskopii
Obszary dostępne do badania kapilroskopowego
Metodyka badania.
Morfologia mikrokrążenia w populacji wieku rozwojowego
Klasyfikacja morfologicznych zmian kapilar według Bollingera i Fagrellav Zastosowania kliniczne
Objaw lub fenomen Raynauda
Twardzina (skleroderma)
Inne układowe choroby tkanki łącznej
Samoistna sinica kończyn
Miażdżyca
Mikroangiopatia cukrzycowa
Podsumowanie
Piśmiennictwo

VI. UKŁAD MOCZOWY
Postępy w diagnostyce i leczeniu zakażeń układu moczowego u dzieci Danuta Zwolińska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Diagnostyka zum
Leczenie zum
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Postępy w rozpoznawaniu wrodzonych zespołów nerczycowych Danuta Zwolińska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego
Idiopatyczny zespół nerczycowy oporny na leczenie
Rodzinnie występujące ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
Wrodzony zespół nerczycowy z rozlanym stwardnieniem mezangium
Inne wrodzone zespoły nerczycowe
Podsumowanie
Piśmiennictwo

VII. TKANKA ŁĄCZNA
Leczenie immunomodulujące młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w perspektywie jutra Anna Górska
Hamowanie produkcji, uwalniania lub aktywności cytokin i mediatorów zapalenia
Hamowanie aktywności i/lub proliferacji komórek odpowiedzi immunologicznej
Hamowanie aktywności komórek efektorowych
Piśmiennictwo

VIII. ONKOLOGIA
Postęp w leczeniu nowotworów u dzieci Alicja Chybicka
Postęp w diagnostyce onkologicznej
Postęp w leczeniu
Terapia genowa
Wpływ leków przeciwnowotworowych na angiogenezę
Terapia wspomagająca leczenie nowotworów
Cytokiny
Cząstki adhezyjne
Piśmiennictwo
Niestandardowe podejście diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach nowotworowych w zespole Nijmegen Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Beata Zalewska-Szewczyk
Obraz kliniczny
Leczenie chorób nowotworowych u pacjentów z zespołem Nijmegen
Podsumowanie
Piśmiennictwo

IX. KLINICZNE MANIFESTACJE CHORÓB METABOLICZNYCH ZABURZENIA METABOLIZMU GLUKOZY
Homeostaza glukozy Ewa Otto-Buczkowska
Glikoliza
Glukoneogeneza
Glikogen – glikogenoliza i glikogenogeneza
Hormony regulujące komórkowe wykorzystanie glukozy
Hormony trzustkowe
Hormony żołądkowo-jelitowe
Rola narządów i tkanek w utrzymaniu metabolicznej homeostazy
Przewód pokarmowy
Wątroba
Rola mięśni w utrzymaniu homeostazy glukozy
Tkanka tłuszczowa
Serce
Mózg
Nerki
Piśmiennictwo
Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 – nowe spojrzenie Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Czynniki genetyczne
Czynniki środowiskowe
Piśmiennictwo
Nowoczesne metody leczenia i monitorowania cukrzycy typu 1 Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Rodzaje insulin
Modele insulinoterapii
Kryteria wyrównania i sposoby monitorowania leczenia
Piśmiennictwo
Powikłania cukrzycy typu 1 Przemysława Jarosz-Chobot
Ostre powikłania cukrzycy
Niedocukrzenie (hipoglikemia)
Cukrzycowa kwasica ketonowa
Inne powikłania cukrzycy
Zaburzenia rozwoju fizycznego oraz dojrzewania
Zaburzenia przyjmowania pokarmów
Mikroangiopatia
Neuropatia
Makroangiopatia
Nadciśnienie tętnicze
Piśmiennictwo
Utrwalona cukrzyca noworodkowa – zastosowanie leków doustnych w terapii cukrzycy u dzieci Wojciech Młynarski, Agnieszka Gach
Udział kanałów potasowych w wydzielaniu insuliny
Udział mutacji genu KCNJ11 w patogenezie cukrzycy
Obraz kliniczny cukrzycy spowodowanej mutacjami genu KCNJ11
Leczenie doustne pochodnymi sulfonylomocznika
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Hipoglikemia – jej przyczyny i objawy w populacji wieku rozwojowego Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot
Zwiększone zużycie glukozy
Hiperinsulinizm
Obniżenie produkcji glukozy
Dysfunkcje hormonalne
Zaburzenia metabolizmu glikogenu
Zaburzenia procesu glukoneogenezy
Zaburzenia ketogenezy i zużytkowania związków ketonowych
Piśmiennictwo
Zaburzenia homeostazy glukozy u noworodków i najmłodszych niemowląt Ewa Otto-Buczkowska
Hipoglikemia
Regulacja homeostazy glukozy w okresie płodowym
Homeostaza glukozy po urodzeniu
Patofizjologia hipoglikemii
Obraz kliniczny
Hiperinsulinemia
Wrodzone defekty metaboliczne jako przyczyna hipoglikemii u noworodków i niemowląt
Diagnostyka hipoglikemii
Leczenie
Hiperglikemia
Piśmiennictwo
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży Mirosława Urban
Kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego u dzieci
Epidemiologia
Czynniki patogenetyzne zespołu metabolicznego
Insulinooporność
Postępowanie terapeutyczne w zespole metabolicznym
Piśmiennictwo

IX. KLINICZNE MANIFESTACJE CHORÓB METABOLICZNYCH METABOLIZM WAPNIA I FOSFORU
Gospodarka fosforanowo-wapniowa w stanie zdrowia i choroby Ewa Otto-Buczkowska
Wapń
Fosfor
Zaburzenia homeostazy wapniowo-fosforanowej
Zaburzenia metabolizmu fosforanów
Zaburzenia gospodarki wapniowej
Zaburzenia homeostazy wapniowo-fosforanowej w stanach krytycznych
Piśmiennictwo
Osteopenia i osteoporoza w mukowiscydozie Jarosław Walkowiak, Aleksandra Lisowska
Mukowiscydoza – wiadomości ogólne
Etiologia osteopenii i osteoporozy
Manifestacja kliniczna
Epidemiologia
Postępowanie diagnostyczne
Profilaktyka
Leczenie
Piśmiennictwo

X. GENETYKA
Schorzenia uwarunkowane genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń genomowych Alina T. Midro
Zespół monosomii 1p36
Diagnoza kliniczna
Region krytyczny
Weryfikacja diagnozy
Zespół Wolfa-Hirschhorna
Diagnoza kliniczna
Region krytyczny
Translokacja chromosomowa t(4;8)(p16.1;p23.1)
Fenotyp behawioralny
Zespół monosomii 5p
Diagnoza kliniczna i ocena fenotypu morfologicznego
Fenotyp zachowania (behawioralny)
Region krytyczny
Zespół Di George’a
Diagnostyka kliniczna
Region krytyczny
Weryfikacja rozpoznania
Zespół Retta
Problemy medyczne
Weryfikacja rozpoznania
Podziękowania
Piśmiennictwo
Schorzenia genomowe związane z disomią jednorodzicielską Alina T. Midro.
Zespół Pradera-Williego
Diagnoza kliniczna
Fenotyp morfologiczny
Fenotyp behawioralny
Region krytyczny
Weryfikacja diagnozy klinicznej
Zespół Angelmana
Diagnostyka kliniczna
Weryfikacja rozpoznania klinicznego
Zespół Russella-Silvera
Diagnostyka kliniczna
Uwarunkowania genetyczne
Geny kandydujące
Piśmiennictwo

XI. DERMATOLOGIA
Ekspozycja ultrafioletowa a znamiona melanocytowe u dzieci – profilaktyka i zasady postępowania Grażyna Kamińska-Winciorek
Ryzyko rozwoju znamion melanocytowych nabytych oraz czerniaka a promieniowanie ultrafioletowe
Ochrona przeciwsłoneczna
Edukacja rodziców
Zasady profilaktyki UV
Charakterystyka kliniczna wybranych znamion melanocytowych
Znamiona melanocytowe wrodzone oraz nabyte – zasady postępowania
Obserwacja kliniczna
Obserwacja dermatoskopowa
Profilaktyka znamion melanocytowych
Piśmiennictwo
Aktualne metody terapii trądziku zwykłego Grażyna Kamińska-Winciorek
Terapia miejscowa
Terapia doustna
Piśmiennictwo

XII. STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u dzieci Grażyna Szirer
Ostre zapalenie krtani
Ostre zapalenie oskrzelików
Stan astmatyczny
Wstrząs hipowolemiczny i septyczny
Uraz czaszkowo-mózgowy
Stan drgawkowy
Zatrucia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Płynoterapia
Opieka poresuscytacyjna
Obecność rodziców w trakcie resuscytacji
Piśmiennictwo
Zaburzenia homeostazy glukozy u chorych znajdujących się w stanie krytycznym Ewa Otto-Buczkowska, Grażyna Szirer
Hiperglikemia
Hipoglikemia
Piśmiennictwo
Wrodzone defekty metaboliczne jako przyczyna stanów zagrażających życiu u dzieci Ewa Otto-Buczkowska
Zaburzenia przemiany cyklu mocznikowego, przebiegające z hiperamonemią
Wrodzone kwasice metaboliczne (metabolic acidosis)
Defekty oksydacji kwasów tłuszczowych
Defekt oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (long-chain L-3-hydroxy-acyl-CoA dehydrogenase deficiency – LCHAD, very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)
Defekt oksydacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency
Defekt oksydacji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)
Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
Nieketotyczna hiperglicynemia (nonketotic hyperglycinemia – NKH)
Choroba syropu klonowego (maple syrup urine disease – MSUD)
Bloki metaboliczne w przemianie węglowodanów
Galaktozemia
Choroby spichrzania glikogenu (glycogen storage diseases – GSD)
Kliniczne manifestacje wrodzonych chorób metabolicznych
Hiperamonemia (hyperammonemia)
Kwasice metaboliczne
Hipoglikemia
Żółtaczka i dysfunkcja wątroby
Wskazówki sugerujące choroby spichrzeniowe
Odór
Zespół cech dysmorficznych
Piśmiennictwo
Dziecko maltretowane – zanim zdarzy się nieszczęście Ewa Otto-Buczkowska
Dziecko maltretowane
Zespół szarpanego niemowlęcia
Piśmiennictwo

XIII. PROBLEMY SZCZEGÓLNE
Metody oceny stanu odżywienia Janusz Książyk
Piśmiennictwo
Żywienie dzieci zdrowych i chorych Janusz Książyk
Żywienie w okresie niemowlęcym
Żywienie dziecka w wieku 2-3 lat
Żywienie dzieci chorych
Leczenie żywieniowe drogą przewodu pokarmowego
Żywienie pozajelitowe
Piśmiennictwo
Probiotyki i prebiotyki w pediatrii Hanna Szajewska
Probiotyki
Definicja
Czy ważna jest znajomość szczepu probiotycznego?
Mechanizm działania
Źródła probiotyków
Leczenie ostrej biegunki infekcyjnej
Zapobieganie biegunce szpitalnej
Zapobieganie zakażeniom przewodu pokarmowego i układu oddechowego u zdrowych dzieci
Zapobieganie martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków
Choroby przewodu pokarmowego
Zakażenie Helicobacter pylori
Zaparcie
Nieswoiste zapalenie jelit
Zapobieganie alergiom
Bezpieczeństwo stosowania probiotyków
Prebiotyki
Definicje
Cechy prebiotyków
Oligosacharydy pokarmu kobiecego
Przykłady prebiotyków
Badania kliniczne z innymi prebiotykami
Stosować czy nie stosować probiotyki i/lub prebiotyki?
Piśmiennictwo
Zapobieganie alergiom przez modyfikacje dietetyczne Hanna Szajewska
Identyfikacja niemowląt o zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby alergicznej przed urodzeniem się noworodka lub tuż po jego narodzinach
Dieta eliminacyjna w czasie ciąży
Rola karmienia mlekiem matki
Dieta eliminacyjna w czasie laktacji
Hydrolizaty białek
Preparaty sojowe
Pokarmy uzupełniające
Probiotyki
Prebiotyki
Synbiotyki
Piśmiennictwo
Zaburzenia przyjmowania pożywienia w populacji rozwojowej Ewa Otto-Buczkowska
Anoreksja
Bulimia
Kompulsywne objadanie się
Piśmiennictwo

do góry