Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Serce w cukrzycy u dzieci
Niedostępna

Tytuł: Serce w cukrzycy u dzieci

Autor:
prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2009
Dział:
kardiologia, pediatria
ISBN:
978-83-61415-02-2
Liczba stron:
256
Format:
B5

"Miniony wiek i początek obecnego stulecia naznaczone są wyraźnym wzrostem zachorowań na cukrzycę, która niesie za sobą powikłania w układzie krążenia, nie tylko u dorosłych, ale także w populacji wieku rozwojowego. Chociaż zmiany w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci są z reguły asymptomatyczne, to jednak niezbędne jest spojrzenie na serce w cukrzycy już od początku okresu rozwojowego. Jak najwcześniejsze uchwycenie niepokojących objawów ze strony układu krążenia w cukrzycy być może uchroni chore dziecko przed groźnymi powikłaniami sercowymi w wieku dojrzałym.
Przesłanki te skłoniły zespół wybitnych specjalistów do zajęcia się tą problematyką. Prezentowana monografia zawiera wieloaspektowe spojrzenie na kluczową rolę śródbłonka w mikro- i makrokrążeniu, określanego przez J. Vane (laureata Nagrody Nobla), jako the endothelium: maestro of blood circulation.
Innym poruszanym w książce zagadnieniem są biochemiczne markery miażdżycy, zaburzenia lipidowe oraz rola nadciśnienia tętniczego, układu renina-angiotensyna oraz insulinooporności i adipokin w rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych w cukrzycy. Sporo miejsca poświęcono także wpływowi zmian mikronaczyniowych (mikroalbuminuria, retinopatia) na stan układu krążenia w cukrzycy.
Demonstracją kliniczną wymienionych czynników sprawczych jest groźna w skutkach kardiomiopatia cukrzycowa i autonomiczna neuropatia układu sercowo-naczyniowego, które to patologie mogą ujawniać się już u dzieci w różnym okresie trwania cukrzycy, ale najczęściej pozostają niewykrywalne. Ważna jest też więc wczesna diagnoza zmian w układzie krążenia u najmłodszych pacjentów i temu zagadnieniu poświęcone są kolejne rozdziały podręcznika, podkreślające rolę badań nieinwazyjnych, takich jak: ultrasonografia, echokardiografia czy kapilaroskopia.
Monografia zakończona jest próbą ustalenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zagrażających powikłaniach w układzie krążenia u dzieci. (...)"

/ Przedmowa — prof. dr hab. Mirosława Urban/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa
Mirosława Urban
I. Śródbłonek w atherothrombosis
Stefan Chłopicki
1. Wprowadzenie
2. Śródbłonek – dyrygent układu krążenia
3. Mechanizmy zapalenia (dysfunkcji) śródbłonka
4. Zapalenie (dysfunkcja) śródbłonka i aktywacja leukocytów i płytek krwi
5. Wpływ czynników ryzyka na czynność śródbłonka
6. Wartość prognostyczna dysfunkcji śródbłonka
7. Farmakologia śródbłonka

II. Biochemiczne markery miażdżycy i dysfunkcji śródbłonka
Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban
1. Wprowadzenie
2. Biochemiczne czynniki ryzyka miażdżycy
3. Biochemiczne markery dysfunkcji, uszkodzenia śródbłonka i procesu zapalnego

III. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy
Mirosława Urban, Barbara Głowińska-Olszewska
1. Wprowadzenie
2. Metabolizm lipoprotein
3. Rola insuliny w przemianie tłuszczów
4. Podział hiperlipidemii
5. Metabolizm lipoprotein w cukrzycy
6. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 1
7. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 2
8. Poposiłkowa hiperlipidemia
9. Małe gęste LDL
10. Cholesterol HDL
11. Znaczenie lipoproteiny(a) w cukrzycy
12. Glikozylacja lipoprotein
13. Stres oksydacyjny

IV. Nadciśnienie tętnicze u dzieci z cukrzycą
Anna Noczyńska

V. Nadciśnienie tętnicze a układ sercowo-naczyniowy w przebiegu cukrzycy
Danuta Pupek-Musialik, Paweł Bogdański
1. Wprowadzenie
2. Cukrzyca u dzieci i młodzieży – problem szczególnej wagi
3. Nadciśnienie tętnicze w przebiegu cukrzycy
4. Patofizjologia nadciśnienia tętniczego w przebiegu cukrzycy
5. Powikłania sercowo-naczyniowe u chorych na nadciśnienie tętnicze w przebiegu cukrzycy
6. Mikroalbuminuria
7. Wpływ na czynniki hemostatyczne
8. Przerost lewej komory serca
9. Uszkodzenie naczyń tętniczych
10. Postępowanie z chorym na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą cukrzycą – uwagi praktyczne
11. Podsumowanie

VI. Układ renina–angiotensyna a cukrzyca
Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Ewa Szczepańska-Sadowska
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka układu renina–angiotensyna
3. Wpływ angiotensyny II na układ sercowo-naczyniowy
4. Związek między hiperglikemią, insulinoopornością, otyłością i układem renina–angiotensyna
5. Negatywne skutki nadmiernej aktywności RAS w cukrzycy w nerkach

VII. Rola insulinooporności w rozwoju zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym
Agnieszka Szadkowska
1. Wprowadzenie
2. Definicja insulinooporności
3. Patogeneza insulinooporności
4. Patogenetyczne związki insulinooporności i chorób układu sercowo-naczyniowego
5. Podsumowanie

VIII. Adipokiny a serce
Agnieszka Szadkowska
1. Wprowadzenie
2. Leptyna
3. Adiponektyna
4. Czynnik martwicy nowotworów
5. Inhibitor aktywatora plazminogenu 1
6. Angiotensynogen
7. Rezystyna
8. Apelina
9. Wisfatyna
10. Podsumowanie

IX. Wpływ zmian mikronaczyniowych na układ krążenia w cukrzycy – mikroalbuminuria
Joanna Nazim

X. Wpływ zmian mikronaczyniowych na układ krążenia w cukrzycy – retinopatia
Beata Urban
1. Retinopatia cukrzycowa – obraz kliniczny, główne czynniki ryzyka
2. Morfologia naczyń siatkówkowych a układ sercowo-naczyniowy
3. Retinopatia cukrzycowa a występowanie schorzeń sercowo-naczyniowych
4. Retinopatia cukrzycowa a miażdżyca naczyń
5. Związek między retinopatią cukrzycową a schorzeniami sercowo-naczyniowymi

XI. Kardiomiopatia cukrzycowa
Jacek Sieradzki
1. Wprowadzenie
2. Definicja kardiomiopatii
3. Rola czynnika naczyniowego w patogenezie kardiomiopatii
4. Zaburzenia macierzy i włóknienie
5. Zaburzenia biochemiczne i molekularne
6. Znaczenie zaburzeń regulacji neurohormonalnej
7. Diagnostyka kardiomiopatii cukrzycowej
8. Niewydolność serca w cukrzycy
9. Leczenie kardiomiopatii cukrzycowej

XII. Autonomiczna neuropatia układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy
Mirosława Urban, Bożena Florys, Irena Krasowska
1. Wprowadzenie
2. Epidemiologia
3. Naturalna historia, patogeneza
4. Rola przeciwciał przeciw nerwom układu autonomicznego
5. Metody diagnostyczne
6. Podsumowanie

XIII. Nieinwazyjne metody oceny zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci chorych na cukrzycę
Joanna Tołwińska
1. Wprowadzenie
2. Przedkliniczna ocena zaawansowania zmian miażdżycowych ze szczególnym uwzględnieniem technik ultrasonograficznych
3. Badania oceniające inne zmiany w układzie sercowo-naczyniowym

XIV. Przydatność kapilaroskopii w ocenie mikrokrążenia w cukrzycy
Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban, Anna Górska
1. Mikrokrążenie
2. Metody badań mikrokrążenia
3. Warunki przeprowadzania badań kapilaroskopowych
4. Zastosowanie metod oceny mikrokrążenia w cukrzycy
5. Podsumowanie

XV. Insuliny analogowe w intensywnej insulinoterapii dzieci z cukrzycą typu 1
Ewa Pańkowska
1. Wprowadzenie
2. Intensywna insulinoterapia
3. Insuliny analogowe

XVI. Algorytm postępowania terapeutycznego w zagrażających powikłaniach układu krążenia w cukrzycy u dzieci
Mirosława Urban, Bożena Florys, Barbara Głowińska-Olszewska
Profilaktyka i terapia powikłań sercowo-naczyniowych w cukrzycy u dzieci (opracowanie własne)
Indeks

do góry