Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry
Niedostępna

Tytuł: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry

Autor:
prof. dr hab. n. hum. Teresa Rzepa, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
dermatologia
ISBN:
978-83-61415-16-9
Liczba stron:
288
Format:
B5

"Psychodermatologia jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu dermatologii,
psychologii i psychiatrii. Choroby skóry manifestujące się widocznymi dla otoczenia zmianami
w sposób szczególny wpływają na psychikę chorego i jego funkcjonowanie w środowisku.
Niejednokrotnie, szczególnie dermatozy przewlekłe, są przyczyną stygmatyzacji, czyli poczucia
odrzucenia społecznego. W ramach psychodermatologii wyróżnia się psychodermatozy,
w których występujące zmiany skórne, a niekiedy tylko przeświadczenie o ich obecności, są wynikiem
pierwotnych zaburzeń psychicznych, oraz wtórne zaburzenia psychiczne, które powstają
jako reakcje na długotrwałe widoczne zmiany skórne. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
już od lat docenia rolę aspektów psychologicznych w chorobach skóry. Rezultatem tego było
powołanie Sekcji Psychodermatologii naszego Towarzystwa czy też zorganizowanie Kongresu
European Society for Dermatology and Psychiatry (Wrocław, 2007), Wiosennych Warsztatów
Psychodermatologii (Warszawa, 2008) oraz 1. Sympozjum Psychodermatologii PTD (Piechowice
k. Szklarskiej Poręby, 2010). Obecna pozycja wydawnicza "Psychologiczne i medyczne aspekty
chorób skóry" jest monografią ze wszech miar oczekiwaną i pożądaną. Mam nadzieję, że poruszana
w niej tematyka pozwoli na lepsze zrozumienie chorego na przewlekłe dermatozy i przyczyni
się do szerzenia "psychodermatologicznego" podejścia do chorego. Odnoszę wrażenie, że
(przynajmniej czasami) nie doceniamy odpowiednio roli psychiki, stresu, cech osobowości czy to
w patogenezie licznych dermatoz, czy też w skutecznym procesie terapeutycznym. Ta książka ma
to zmienić, zwrócić uwagę na holistyczne podejście do chorego. Jestem przekonany, że grono jej
odbiorców będzie szerokie i obejmie zarówno lekarzy dermatologów, psychologów, psychiatrów,
lekarzy pierwszego kontaktu, jak i studentów.
Życzę miłej lektury."


/Przedmowa – Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa
Wykaz autorów
Wprowadzenie

PSYCHOSOMATYKA, PIĘTNO, JAKOŚĆ ŻYCIA A CHOROBY SKÓRY
1 TEORIE I PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH
Eunice Hempolińska-Nowik
Wprowadzenie
Teorie zaburzeń psychosomatycznych
Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

2 CHOROBY SKÓRY JAKO NISZCZĄCE PIĘTNO
Teresa Rzepa
Wprowadzenie
Osoba zdrowa wobec piętnujących chorób skóry
Chory wobec piętna choroby skóry
Podsumowanie

3 OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W CHOROBACH DERMATOLOGICZNYCH – KONCEPCJE I NARZĘDZIA POMIARU
Mikołaj Majkowicz, Anna Bartosińska
Koncepcje
Narzędzia pomiaru
Wnioski

4 PIĘKNA SKÓRA WYZNACZNIKIEM DOBREGO SAMOPOCZUCIA I AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ
Sylwia Skopińska
Wprowadzenie
Cel badań i hipotezy
Metoda i wyniki
Omówienie

CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE A CHOROBY SKÓRY
5 OSOBOWOŚCIOWE KORELATY AKCEPTACJI CHOROBY W ŁUSZCZYCY I HEMOFILII
Joanna Miniszewska, Katarzyna Walęcka-Matyja, Anna Zalewska
Wprowadzenie
Badana grupa
Metody badawcze
Wyniki badań
Wnioski
Omówienie

6 JAKOŚĆ ŻYCIA I STYGMATYZACJA A NASILENIE ZMIAN SKÓRNYCH I ŚWIĄDU U OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
Tomasz Hawro, Iwo Janusz, Anna Zalewska, Joanna Miniszewska
Wprowadzenie
Badana grupa i metody
Wyniki
Wnioski
Omówienie

7 JAKOŚĆ ŻYCIA I POZIOM ZASOBÓW OSOBISTYCH U OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
Joanna Miniszewska
Wprowadzenie
Badana grupa

VI PSYCHODERMATOLOGIA
Metody badawcze
Wyniki badań
Poziom zasobów osobistych w zależności od jakości życia
Wnioski
Omówienie

8 PALENIE TYTONIU SPRZYJA ZACHOROWANIU NA ŁUSZCZYCĘ – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?
Beata Szramka-Pawlak, Michał J. Kowalczyk, Ryszard Żaba

9 ZMIANA OBRAZU SIEBIE U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ DERMATOZĄ
Ilona Sowińska-Gługiewicz
Wprowadzenie
Osoby badane i metoda
Wyniki
Wnioski

10 TRĄDZIK RÓŻOWATY A STRES
Ilona Sowińska-Gługiewicz
Wprowadzenie
Metody badawcze
Osoby badane
Wyniki badań
Wnioski

11 PRYSZCZATE NASTOLATKI WOBEC SIEBIE I OTOCZENIA SPOŁECZNEGO
Teresa Rzepa
Wprowadzenie
Opinie na temat choroby, jej objawów i własnego wyglądu
Opinie o własnym stanie psychicznym
Opinie o własnych zachowaniach
Zamiast podsumowania

12 PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ŚWIĄDU
Adam Reich, Jacek Szepietowski
Wprowadzenie
Świąd jako istotny objaw atopowego zapalenia skóry
Świąd a stan psychiczny pacjentów z łuszczycą
Świąd mocznicowy a jakość życia
Świąd cholestatyczny a jakość życia

13 NERWICA SEKSUALNA NA TLE CHOROBY SKÓRY. STUDIUM PRZYPADKU
Tymoteusz Leoński
Opis przypadku Kamila
Interpretacja

14 PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE PIĘTNA KIŁY – BADANIA WSTĘPNE
Teresa Rzepa, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Badana grupa i metody badań
Wyniki
Wnioski

ZMIANY STANU SKÓRY W CIĄGU ŻYCIA
15 WPŁYW HORMONÓW NA SKÓRĘ
Katarzyna Łącka, Anna Nykiel
Wprowadzenie
Wpływ hormonów na strukturę i czynność skóry
Inne hormony
HGH (hormon wzrostu, somatotropina)
Podsumowanie

16 STARZENIE SIĘ SKÓRY
Karolina Olek-Hrab, Maria Łabędzka-Gardy
Wprowadzenie
Starzenie wewnątrzpochodne skóry
Starzenie zewnątrzpochodne skóry
Zabiegi kosmetyczne zapobiegające starzeniu się skóry
Ważniejsze zabiegi wykonywane przy pomocy urządzeń
Popularne zabiegi kosmetyczne

CHOROBY SKÓRY O NIEWYJAŚNIONYM LUB MIESZANYM PODŁOŻU
17 CHOROBY WŁOSÓW
Wiesława Sudnik, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Podział chorób włosów
Opis poszczególnych jednostek chorobowych
Nadmierne owłosienie

18 BIELACTWO
Ryszard Żaba
Definicja
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

19 ŚWIĄD
Ewa Teresiak-Mikołajczak, Adam Reich, Jacek Szepietowski
Wprowadzenie
Patogeneza świądu
Obwodowe mediatory świądu
Bezpośrednia aktywacja zakończeń nocyceptywnych
Aktywacja mastocytów
Interakcje ból–świąd
Objawy kliniczne
Leczenie

20 ŁUSZCZYCA
Magdalena Łuczkowska, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany paznokciowe
Leczenie

21 TRĄDZIK ZWYCZAJNY
Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

22 TRĄDZIK RÓŻOWATY
Oliwia Jakubowicz, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

23 ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
Dorota Jenerowicz
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

24 AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY PĘCHERZOWE
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Wprowadzenie
Pęcherzyca
Pemfigoid pęcherzowy
Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Linijna IgA dermatoza pęcherzowa
Opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa)

25 WYBRANE AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Wprowadzenie
Toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus, LE)
Toczeń rumieniowaty układowy
Przewlekły skórny toczeń rumieniowaty
Podostry skórny toczeń rumieniowaty
Noworodkowy toczeń rumieniowaty

26 RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY
Małgorzata Mackiewicz-Wysocka
Wprowadzenie
Etiologia i patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie i rokowanie

27 CZERNIAK
Małgorzata Mackiewicz-Wysocka
Epidemiologia
Etiologia i patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie i rokowanie

28 BLIZNY I BLIZNOWCE
Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

29 OWRZODZENIA PODUDZI
Maria Żmudzińska, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Etiologia
Owrzodzenia żylne podudzi
Obraz kliniczny
Leczenie

30 WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ
Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Leczenie

VIII PSYCHODERMATOLOGIA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE, WIRUSY I BAKTERIE A CHOROBY SKÓRY
31 CHOROBY ZAWODOWE SKÓRY
Jędrzej Jakubowicz,Oliwia Jakubowicz, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy)
Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (wyprysk z podrażnienia)
Trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy
Drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
Grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
Pokrzywka kontaktowa
Fotodermatozy zawodowe

32 GRZYBICE
Oliwia Jakubowicz, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Czynniki wewnątrzustrojowe
Czynniki zewnątrzustrojowe
Dermatofitozy
Kandydoza powierzchowna
Zakażenia drożdżakami z rodzaju Malassezia
Diagnostyka zakażeń grzybiczych powierzchownych
Leczenie

33 OPRYSZCZKA
Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Epidemiologia
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zakażenia HSV w ciąży
HSV i HIV
Leczenie

34 PÓŁPASIEC
Katarzyna Mikołajczyk, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Postacie kliniczne zakażenia VZV
Leczenie
Postępowanie profilaktyczne

35 KLINIKA ZAKAŻEŃ HPV
Katarzyna Mikołajczyk, Ryszard Żaba
Wprowadzenie
Zmiany nowotworowe lub potencjalnie nowotworowe

36 KIŁA
Katarzyna Mikołajczyk, Ryszard Żaba
Słownik przydatnych pojęć psychodermatologicznych
Semiotyka

do góry