Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Dermatologia — co nowego? Tom II
Niedostępna

Tytuł: Dermatologia — co nowego? Tom II

Autor:
prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, dr n. med. Adam Reich
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
dermatologia
ISBN:
978-83-61415-17-6
Liczba stron:
196
Format:
B5

"W 2009 roku ukazał się drukiem pierwszy tom "Dermatologii – co nowego?". Miło nam było, że teksty w nim zawarte wydały się Państwu ciekawe i zyskały Państwa uznanie. Cieszymy się zatem, że udało się skompletować wszystkie planowane rozdziały do kolejnego tomu tego niestandardowego opracowania. Żywimy nadzieję, że przekazywany właśnie w Państwa ręce drugi tom "Dermatologii – co nowego?" stanowić będzie dopełnienie tematów opracowanych poprzednio i odzwierciedli postęp, który dokonał się w ostatnich latach między innymi w alergologii dermatologicznej, autoimmunologicznych chorobach pęcherzowych, zakażeniach genitalnymi typami HPV, dermatologii dziecięcej, genodermatozach czy psychodermatologii.
Przygotowanie drugiego tomu było możliwe jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu
ekspertów, którzy poświęcili swój czas i wybrali oraz omówili zagadnienia ich zdaniem najbardziej aktualne i interesujące. Wszystkim Autorom poszczególnych rozdziałów składamy serdeczne podziękowania.

Życzymy miłej lektury! "

/Wprowadzenie - Jacek Szepietowski i Adam Reich/

 

 

Fragment książki
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie
I. Zakażenia genitalnymi typami HPV oraz możliwości profilaktyki pierwotnej – co nowego?
Sławomir Majewski
1. Wprowadzenie
2. Kłykciny kończyste (condylomata acuminata)
3. Neoplazja śródnabłonkowa
4. Rak kolczystokomórkowy okolic narządów płciowych
5. Zmiany przednowotworowe i nowotworowe okolic narządów płciowych i odbytu u osób z immunosupresją
6. Leczenie zmian wywołanych przez HPV na zewnętrznych narządach płciowych i w okolicy odbytu
7. Szczepionki przeciw genitalnym typom HPV

II. Choroby alergiczne skóry – co nowego?
Wiesław Gliński

III. Pokrzywka – co nowego?
Joanna Salomon, Jacek Szepietowski
1. Wprowadzenie
2. Diagnostyka
3. Leczenie

IV. Rumienie – co nowego?
Aleksandra Lesiak, Joanna Narbutt
1. Wprowadzenie
2. Rumień wielopostaciowy
3. Rumień obrączkowaty odśrodkowy
4. Rumień wyniosły i długotrwały
5. Erythema dyschromicum perstans
6. Erythema ab igne
7. Erythema gyratum repens
8. Rumień brzeżny
9. Rumień zakaźny

V. Choroby krostkowe – co nowego?
Wojciech Baran, Jacek Szepietowski
1. Wprowadzenie
2. Dziecięca akropustuloza
3. Zapalenie ciągłe krostkowe skóry palców
4. Krostkowica dłoni i stóp
5. Nadżerkowe krostkowe zapalenie skóry głowy
6. Rumień toksyczny noworodków
7. Podrogowa dermatoza krostkowa
8. Impetigo herpetiformis
9. Ostra uogólniona krostkowica

VI. Twardzina i zapalenie skórno-mięśniowe – co nowego?
Bożena Dziankowska-Bartkowiak
1. Wprowadzenie
2. Twardzina
3. Zapalenie skórno-mięśniowe

VII. Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe skóry – co nowego?
Katarzyna Woźniak, Cezary Kowalewski
1. Wprowadzenie
2. Pęcherzyca
3. Pęcherzyca paraneoplastyczna
4. Pemfigoid
5. Anty-p200 pemfigoid
6. Linijna IgA dermatoza pęcherzowa

VIII. Wrodzone pęcherzowe oddzielanie się naskórka – co nowego?
Cezary Kowalewski, Katarzyna Woźniak
1. Wprowadzenie
2. Klasyfikacja wrodzonego pęcherzowego oddzielania się naskórka
3. Nowe jednostki chorobowe
4. Wartość badań diagnostycznych w EBH
5. Bazy danych
6. Leczenie

IX. Przewlekłe owrzodzenia podudzi – co nowego?
Monika Kapińska-Mrowiecka, Wojciech Mrowiecki
1. Wprowadzenie
2. Przewlekła niewydolność żylna
3. Owrzodzenia podudzi. Patologiczne aspekty procesów gojenia
4. Leczenie zachowawcze w CVI
5. Leczenie owrzodzeń podudzi

X. Stany przednowotworowe naskórka – co nowego?
Adam Włodarkiewicz, Igor Michajłowski, Michał Sobjanek, Michał Ratajczak
1. Wprowadzenie
2. Rogowacenie słoneczne
3. Rogowacenie białe

XI. Czerniak złośliwy – co nowego?
Agnieszka Kardynał, Monika Słowińska, Lidia Rudnicka
1. Wprowadzenie
2. Znamiona melanocytowe jako zmiany poprzedzające rozwój czerniaka
3. Zespół rodzinnych znamion atypowych i czerniaka (dawniej: zespół znamion atypowych)
4. Aspekty genetyczne predyspozycji do rozwoju czerniaka
5. Postępy w diagnostyce czerniaka
6. Postępy w leczeniu czerniaka

XII. Dermatologia dziecięca – co nowego?
Marta Pastuszka, Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Andrzej Kaszuba
1. Wprowadzenie
2. Nowe zagadnienia dotyczące etiopatogenezy atopowego zapalenia skóry
3. Celowość oznaczania poziomu rozpuszczalnych receptorów immunologicznych i eozynofilowego białka kationowego u dzieci z AZS
4. Łuszczyca u dzieci – nowe zagadnienia w etiopatogenezie
5. Częstość występowania innych chorób u dzieci z łuszczycą
6. Fototerapia wąskim nadfioletem B w leczeniu skórnych objawów choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi
7. Leczenie chorób skóry u dzieci
8. Kąpiele noworodków i niemowląt

XIII. Świąd – co nowego?
Adam Reich, Jacek Szepietowski
1. Definicja i epidemiologia świądu
2. Klasyfikacja świądu
3. Sposoby oceny świądu
4. Patofizjologia świądu
5. Świąd skórny
6. Świąd układowy
7. Świąd neurologiczny
8. Świąd psychogenny
9. Zasady postępowania w świądzie
10. Podsumowanie

XIV. Psychodermatologia – co nowego?
Przemysław Pacan, Magdalena Grzesiak, Adam Reich, Jacek Szepietowski
1. Wprowadzenie
2. Trichotillomania
3. Obłęd pasożytniczy
4. Dysmorfofobia
5. Onychofagia
6. Problem jakości życia i stygmatyzacji w chorobach skóry
INDEKS

do góry