Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Kardiologia — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Kardiologia — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. n. med. Michał Plewka
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
kardiologia, seria: co nowego?
ISBN:
978-83-61415-15-2
Liczba stron:
316
Format:
B5

"Postęp w diagnostyce i leczeniu chorób kardiologicznych w ciągu ostatnich lat jest niezwykle
dynamiczny, a dostępne na rynku liczne podręczniki szeroko omawiają większość zagadnień
nowoczesnej kardiologii. Niniejsze opracowanie nie pretenduje zatem do miana kolejnego
podręcznika kardiologii klinicznej. Podobnie jak cały cykl wydawniczy, książka ma na celu
przedstawić nowości i perspektywy leczenia chorób serca. W trakcie prac redakcyjnych rozdziały
były niejednokrotnie uzupełniane, a przesunięcie wydania książki na koniec roku 2010 pozwoliło
na uwzględnienie najbardziej aktualnych standardów Europejskiego i Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, zaprezentowanych podczas wrześniowego Kongresu ESC
w Sztokholmie (CRT, migotanie przedsionków) oraz wyników najnowszych badań. W doborze
tematów poszczególnych rozdziałów kierowaliśmy się tzw. "koszykiem pytań" do egzaminu
z kardiologii, chcielibyśmy bowiem, żeby książka była przydatna dla osób przygotowujących
się do egzaminu specjalizacyjnego (każdy pamięta sakramentalne pytanie egzaminujących:
"co nowego w....?")
Wydawnictwo jest też szczególne pod innym względem – autorami lub współautorami
wszystkich rozdziałów są członkowie Klubu 30 – sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, skupiającej młodych kardiologów, którzy osiągnęli znaczący sukces naukowy na
arenie międzynarodowej. Osoby te są uznanymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach
i wywodzą się z wiodących ośrodków kardiologicznych. Idea takiej formy publikacji uzyskała
poparcie Prezesów Klubu 30 – prof. Krzysztofa J. Filipiaka oraz obecnego Prezesa – dr hab. Łukasza Chrzanowskiego. Szczególnie cenna jest dla nas pozytywna recenzja Prezesa PTK – prof. Waldemara Banasiaka, również członka Klubu 30.
Redaktorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim Autorom, za błyskawiczne przygotowanie
rozdziałów oraz ich aktualizację.
Łódź, grudzień 2010"

/Wprowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak i dr hab. n. med. Michał Plewka/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Autorzy
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I Perspektywy nowych technik echokardiograficznych
Łukasz Chrzanowski, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak

II Zastosowanie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w kardiologii
Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz, Dariusz Dudek

III Algorytmy diagnostyczne w zatorowości płucnej
Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk

IV Zaburzenia oddychania w czasie snu a choroby układu krążenia
Filip M. Szymański

V Aktualne zasady diagnostyki niewydolności serca
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

VI Metody oceny prawej komory
Michał Kidawa

VII Epidemiologia czynników ryzyka chorób układu krążenia
Tomasz M. Rywik, Przemysław Leszek

VIII Perspektywy farmakoterapii niewydolności serca
Ewa Anita Jankowska, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski

IX Znaczenie kliniczne, metody oceny i możliwości leczenia dysfunkcji śródbłonka tętnic
Katarzyna Mizia-Stec, Maciej Haberka

X Czy wysiłkiem fizycznym można leczyć?
Małgorzata Kurpesa

XI Współczesne postępowanie w nadciśnieniu płucnym
Maciej Kostrubiec

XII Genetyczne aspekty kardiologii klinicznej – co nowego?
Marcin Gruchała, Wojciech Sobiczewski, Andrzej Rynkiewicz

XIII Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w ocenie ryzyka zgonu
Przemysław Guzik, Georg Schmidt

XIV Migotanie przedsionków – leczenie zabiegowe czy farmakologiczne?
Edward Koźluk, Marek Kiliszek

XV Wszczepialny kardiowerter–defibrylator po 30 latach od pierwszej implantacji
Andrzej Lubiński, Bartłomiej Bińkowski

XVI Zasady kwalifikacji do resynchronizacji serca
Kinga Gościńska-Bis


XVII Nowości w kardiologii – powikłania elektrostymulacji serca
Przemysław Mitkowski

XVIII Postępy w interwencyjnym leczeniu pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową
Maciej Karcz, Łukasz A. Małek

XIX Postępy w kardiochirurgii: wprowadzenie dla kardiologa
Jarosław Bis, Andrzej Bochenek

XX Zastosowanie komórek macierzystych w kardiologii
Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak

XXI Przezskórne techniki naprawcze w niedomykalności zastawki mitralnej
Tomasz Siminiak

XXII Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
Dariusz Dudek, Paweł Kleczyński, Danuta Sorysz, Jerzy Sadowski

XXIII Kontrowersje wokół diagnostyki i leczenia pacjentów z przetrwałym otworem owalnym
Radosław Kręcki

XXIV Globalna definicja zawału – czy potrzebna?
Łukasz A. Małek, Adam Witkowski

XXV Ostre zespoły wieńcowe – nowe doustne leki przeciwpłytkowe – czy zmienią wytyczne postępowania?
Krzysztof J. Filipiak

XXVI Markery biochemiczne uszkodzenia miokardium
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

XXVII Aktualne zasady postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia – resuscytacja i opieka poresuscytacyjna
Karol Adam Kamiński, Agnieszka Tycińska

XXVIII Kardiomiopatia stresowa – takotsubo
Barbara Uznańska, Michał Plewka

Indeks

do góry