Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Medycyna rodzinna — co nowego? Tom I i II
Niedostępna

Tytuł: Medycyna rodzinna — co nowego? Tom I i II

Autor:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
medycyna rodzinna
ISBN:
44
Liczba stron:
1652
Format:
B5

„Szanowni Państwo,

Medycyna rodzinna ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje bowiem większość problemów z różnych dziedzin i specjalności medycznych, z którymi w praktyce codziennej pacjent zgłasza się do lekarza. Podręcznik ten, składający się z dwóch tomów, prezentuje zdecydowaną większość zagadnień, które potrzebne są każdemu lekarzowi bez względu na specjalizację. Będzie on też przydatny do nauki studentom Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznych oraz lekarzom specjalizującym się w medycynie rodzinnej, jak również lekarzom specjalizującym się w innych specjalnościach medycznych oraz pielęgniarkom i położnym. Zaprezentowane różne jednostki chorobowe zostały przedstawione w sposób syntetyczny, czytelny, z wyakcentowaniem poszczególnych zagadnień związanych z daną chorobą w zakresie epidemiologii, patomechanizmu, obrazu klinicznego (w tym badania przedmiotowego i podmiotowego), a przede wszystkim ze szczególnym podkreśleniem nowości w zakresie diagnostyki i terapii. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez autorów, będących autorytetami w swoich specjalnościach, mających duże doświadczenie naukowe, dydaktyczne, a przede wszystkim zawodowe – kliniczne, wywodzących się ze wszystkich ośrodków akademickich i niektórych pozaakademickich w Polsce…”

/Wprowadzenie – prof. dr hab.med. Andrzej Steciwko/

 

Podana cena dotyczy sprzedaży detalicznej

 

 

Medycyna rodzinna - co nowego? Tom I spis treści

Medycyna rodzinna - co nowego? Tom II spis treści