Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Dermatochirurgia
Niedostępna

Tytuł: Dermatochirurgia

Autor:
prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2009
Dział:
dermatologia
ISBN:
978-83-61415-07-7
Liczba stron:
432
Format:
A4

"(...) Dermatochirurgia jest wspaniałą dyscypliną. Wielu dermatochirurgów przyczyniło się do rozwoju chirurgii rekonstrukcyjnej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, oddaje­my w ręce Państwa pierwszy w naszym kraju obszerny podręcznik z tej dziedziny. Książka przedstawia najistot­niejsze problemy związane z dermatochirurgią zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Naszym celem było opracowanie praktycznego podręcznika, który byłby użyteczny dla dermatologów biegłych w chirurgii nowotworów skóry i zabiegach estetycznych, praktykujących w gabinetach lekarskich i szkolących się, a także dla lekarzy innych specjalności.

Książka jest podzielona na sześć części: część ogólną, podstawowe techniki dermatochirurgii, nowotwory skó­ry, rekonstrukcje regionalne w chirurgii onkologicznej skóry, specjalne procedury i dermatochirurgię estetyczną. Taki układ książki umożliwia czytelnikowi dotarcie do poszczególnych działów, którymi jest on zaintereso­wany. Osoby zaawansowane w chirurgii mogą korzystać z rozdziałów o wyspecjalizowanych skomplikowanych zabiegach, natomiast początkujące - z podstawowych koncepcji dermatochirurgicznych. Autorzy postarali się uchwycić sztukę i technikę chirurgii skóry tak, jak ona wygląda obecnie.

Do współpracy przy projekcie zaproszono wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Dziękuję wszystkim współautorom za ich zaangażowanie, pracę, wkład w powstanie książki oraz czas, który poświęcili w celu podzielenia się swoim doświadczeniem. Wszyscy oni są rozpoznawalni jako eksperci i wierzę, że czytający tę książkę dermatolodzy i inni specjaliści, będą w sta­nie zastosować pomysły, o których piszemy, we własnej praktyce. Być może, książka ta zainspiruje czytelnika. Jest to pierwsza publikacja w naszym kraju podchodząca całościowo do zagadnienia dermatochirurgii (...)."

/Od Redaktora - Adam Włodarkiewicz/


Fragment książki (wersja multimedialna)

Fragment książki (pdf)

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redaktora
Adam Wlodarkiewicz

Rozdział 1
Anatomia chirurgiczna skóry
Adam Włodarkiewicz, Ryszard Kacała
1.1. Budowa skóry
1.2. Anatomia powierzchownych struktur twarzy
1.3. Anatomia powierzchownych struktur ręki i stopy
1.4. Linie napięcia skóry i wyboru kierunków nacięć skóry
1.5. Biomechaniczne właściwości skóry

Rozdział 2
Mechanizmy przebiegu procesów gojenia w skórze
Monika Kapińska-Mrowiecka
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rodzaje ran
2.3. Mechanizmy gojenia się
2.4. Fazy gojenia się ran
2.5. Gojenie powikłane, patologiczne aspekty gojenia
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3
Opatrunki ran w dermatochirurgii
Anna Starzyńska, Wioletta Barańska-Rybak, Ewa Raniszewska
3.1. Funkcje opatrunków
3.2. Rany ostre i przewlekłe
3.3. Cechy idealnego opatrunku
3.4. Typy opatrunków

Rozdział 4
Znieczulenie w dermatochirurgii
Ewa Raniszewska, Adam Włodarkiewicz, Ryszard Kacała
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zgoda na zabieg i znieczulenie (świadoma zgoda)
4.3. Rodzaje i techniki znieczulenia

Rozdział 5
Przedoperacyjna ocena pacjenta
Ewa Raniszewska
5.1. Wprowadzenie
5.2. Obszar konsultacyjny
5.3. Elementy wizyty przedoperacyjnej
5.4. Wywiad chorobowy (historia choroby)
5.5. Wywiad chirurgiczny
5.6. Badanie przedmiotowe
5.7. Określenie stopnia ryzyka
5.8. Sytuacje szczególne
5.9. Zaburzenia hemostazy
5.10. Alergie
5.11. Wywiad środowiskowy
5.12. Palenie
5.13. Zgoda na zabieg (świadoma zgoda)

Rozdział 6
Materiały szewne i techniki szycia chirurgicznego
Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Alina Jankowska-Konsur
6.1. Wprowadzenie
6.2. Materiały szewne stosowane w chirurgii dermatologicznej
6.3. Techniki zamykania ubytków a dobór szwów
6.4. Węzły i szwy chirurgiczne

Rozdział 7
Elektrochirurgia w dermatologii
Michał Sobjanek, Igor Michajłowski, Adam Włodarkiewicz
7.1. Podstawowe procedury elektrochirurgiczne
7.2. Wskazania do zabiegów elektrochirurgicznych w dermatologii
7.3. Zabiegi elektrochirurgiczne w wybranych schorzeniach skóry

Rozdział 8
Kriochirurgia dermatologiczna
Waldemar Placek, Igor Michajłowski
8.1. Historia krioterapii
8.2. Metody uzyskiwania niskich temperatur
8.3. Metody kriochirurgii
8.4. Przeciwwskazania do kriochirurgii
8.5. Wskazania do kriochirurgicznego leczenia nienowotworowych zmian skórnych
8.6. Wskazania do kriochirurgicznego leczenia stanów przednowotworowych i nowotworów złośliwych

Rozdział 9
Biopsja skóry, nacięcie i drenaż, wyłuszczenie guzów z tkanki podskórnej, wycięcie skóry, diagnostyczne usunięcie węzła chłonnego
Adam Włodarkiewicz, Igor Michajłowski, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
9.1. Wprowadzenie
9.2. Ścięcie styczne, ścięcie nożyczkami
9.3. Biopsja sztancą
9.4. Biopsja wycięciowa
9.5. Nacięcie i drenaż
9.6. Wyłuszczenie guzów ze skóry i tkanki podskórnej
9.7. Wycięcie skóry chorobowo zmienionej
9.8. Biopsja diagnostyczna węzła chłonnego

Rozdział10
Wycięcie wrzecionowate skóry i jego odmiany
Adam Włodarkiewicz, Michał Sobjanek, Igor Michajłowski
10.1. Zaplanowanie wycięcia wrzecionowatego skóry
10.2. Klasyczne wycięcie wrzecionowate (eliptyczne)
10.3. Wycięcie „półksiężycowate” (crescent excision)
10.4. Plastyka M
10.5. Plastyka S
10.6. Korekcja nadmiarów tkanek (dog-ears) w biegunach wycięć wrzecionowatych
10.7. Postępowanie pooperacyjne

Rozdział 11
Przeszczepy skóry
Adam Włodarkiewicz, Michał Sobjanek
11.1. Wprowadzenie
11.2. Mechanizm wgajania się przeszczepów skóry
11.3. Autogenny przeszczep pośredniej grubości skóry
11.4. Autogenny przeszczep pełnej grubości skóry
11.5. Warunki do zastosowania przeszczepu skóry
11.6. Przeszczepy odroczone
11.7. Miejsca pobierania przeszczepów skóry
11.8. Pobieranie przeszczepów skórnych
11.9. Opieka pooperacyjna
11.10. Przeszczepy szczególne i przyszłość

Rozdział 12
Płaty miejscowe
Adam Włodarkiewicz, Elżbieta Wojszwiłło-Geppert
12.1. Wprowadzenie
12.2. Klasyfikacja płatów skórnych w zależności od ich ukrwienia
12.3. Zasady ogólne dotyczące płatów miejscowych
12.4. Przygotowanie przedoperacyjne
12.5. Klasyfikacja płatów miejscowych
12.6. Powikłania

Rozdział 13
Rak skóry
Adam Włodarkiewicz
13.1. Definicje i dane ogólne
13.2. Stopień zaawansowania raka skóry w systemie TNM
13.3. Rak podstawnokomórkowy (BCC)
13.4. Rak kolczystokomórkowy (spinalioma, squamous cell carcinoma – SCC)
13.5. Leczenie SCC

Rozdział 14
Chirurgia mikrograficzna Mohsa
Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Zdzisław Woźniak, Anna Salwa, Maria Kozioł
14.1. Wprowadzenie
14.2. Wskazania do leczenia sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa
14.3. Zalety chirurgii mikrograficznej Mohsa
14.4. Wady i ograniczenia chirurgii mikrograficznej Mohsa
14.5. Rozwój metod chirurgii mikrograficznej Mohsa
14.6. Technika chirurgii mikrograficznej Mohsa
14.7. Omówienie

Rozdział 15
Czerniak
Lidia Rudnicka, Agnieszka Kardynał, Dariusz Nejc, Marta Kurzeja
15.1. Wprowadzenie
15.2. Diagnostyka kliniczna
15.3. Diagnostyka dermoskopowa, wideodermoskopowa i metodą konfokalnej mikroskopii refleksyjnej
15.4. Leczenie chirurgiczne
15.5. Leczenie adiuwantowe
15.6. Rokowanie
15.7. Podsumowanie

Rozdział 16
Znamiona melanocytowe nabyte
Agnieszka Kardynał, Lidia Rudnicka
16.1. Wprowadzenie
16.2. Zmiany barwnikowe niebędące znamionami melanocytowymi
16.3. Plamy soczewicowate złośliwe
16.4. Znamiona melanocytowe
16.5. Znamię atypowe i zespół znamion atypowych
16.6. Kryteria rozpoznania zespołu FAMM
16.7. Diagnostyka znamion barwnikowych
16.8. Przykłady obrazów dermoskopowych wybranych znamion melanocytowych
16.9. Biopsja diagnostyczna?
16.10. Kwalifikacja do chirurgicznego usunięcia znamion melanocytowych
16.11. Chirurgiczne usuwanie znamion melanocytowych
16.12. Wznowy
16.13. Podsumowanie

Rozdział 17
Znamiona melanocytowe wrodzone
Adam Włodarkiewicz, Michał Sobjanek
17.1. Definicja i obraz kliniczny

Rozdział 18
Chirurgiczne leczenie nowotworów powiek
Adam Włodarkiewicz
18.1. Uwagi anatomiczne
18.2. Nowotwory powiek
18.3. Rekonstrukcje powiek
18.4. Ubytki częściowej grubości powiek
18.5. Ubytki pełnej grubości powieki dolnej
18.6. Odtwarzanie blaszki spojówkowo-tarczkowej powiek
18.7. Rekonstrukcja blaszki skórno-mięśniowej powieki dolnej
18.8. Technika Hughesa z płatem tarczkowo-spojówkowym z powieki górnej
18.9. Rekonstrukcja powieki górnej
18.10. Wtórne zabiegi rekonstrukcyjne

Rozdział 19
Operacyjne leczenie nowotworów skóry nosa zewnętrznego
Adam Włodarkiewicz
19.1. Uwagi anatomiczne
19.2. Nowotwory skóry nosa zewnętrznego
19.3. Rekonstrukcja nosa zewnętrznego
19.4. Płaty miejscowe i regionalne

Rozdział 20
Chirurgiczne leczenie nowotworów w obrębie warg
Adam Włodarkiewicz, Igor Michajłowski
20.1. Uwagi anatomiczne
20.2. Nowotwory warg
20.3. Rekonstrukcje warg

Rozdział 21
Rekonstrukcje w obrębie obwodowych części twarzy (czoła, skalpu, policzków, bródki, małżowiny usznej)
Adam Włodarkiewicz, Elżbieta Wojszwiłło-Geppert, Michał Sobjanek
21.1. Czoło, skroń i skalp – uwagi anatomiczne
21.2. Powierzchowne struktury policzka – uwagi anatomiczne
21.3. Praktyczne ogólne wskazówki dotyczące rekonstrukcji
21.4. Gojenie per secundam
21.5. Rekonstrukcja w obrębie bródki
21.6. Małżowina uszna

Rozdział 22
Rekonstrukcje powłok szyi, tułowia i kończyn
Adam Włodarkiewicz, Igor Michajłowski
22.1. Wprowadzenie
22.2. Szyja
22.3. Tułów
22.4. Kończyny

Rozdział 23
Chirurgia aparatu paznokciowego
Michał Sobjanek, Igor Michajłowski, Adam Włodarkiewicz
23.1. Uwagi anatomiczne
23.2. Podstawowe procedury chirurgiczne wykonywane w obrębie aparatu paznokciowego
23.3. Urazy w obrębie AP
23.4. Wrastające paznokcie
23.5. Najczęstsze guzy AP

Rozdział 24
Elementy proktologii
Michał Sobjanek, Piotr Narbutt, Igor Michajłowski, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Adam Włodarkiewicz
24.1. Uwagi anatomiczne
24.2. Badanie kliniczne
24.3. Symptomatologia ogólna schorzeń anorektalnych
24.4. Zmiany okolicy odbytu w przebiegu chorób skóry i przenoszonych drogą płciową
24.5. Najczęstsze schorzenia okolicy odbytu
24.6. Nowotwory kanału i brzegu odbytu

Rozdział 25
Wybrane dermatozy męskich zewnętrznych narządów płciowych
Igor Michajłowski, Michał Sobjanek, Jerzy Michajłowski, Marcin Matuszewski, Adam Włodarkiewicz
25.1. Budowa zewnętrznych męskich narządów płciowych
25.2. Odmiany normy
25.3. Podział dermatoz okolicy genitalnej

Rozdział 26
Choroba żylna oraz jej powikłania
Zbigniew Rybak
26.1. Wprowadzenie
26.2. Epidemiologia
26.3. Fizjologia układu żylnego
26.4. Patofizjologia krążenia żylnego
26.5. Diagnostyka
26.6. Najczęściej spotykane sytuacje kliniczne i ich leczenie

Rozdział 27
Potencjalnie złośliwe stany i zmiany błony śluzowej jamy ustnej
Igor Michajłowski, Michał Sobjanek, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Adam Włodarkiewicz
27.1. Wprowadzenie
27.2. Leukoplakia
27.3. Erytroplakia
27.4. Liszaj płaski
27.5. Włóknienie podśluzówkowe jamy ustnej (oral submucous fibrosis, OSF)
27.6. Świetlne zapalenie czerwieni wargowej (actinic cheilitis, AC)

Rozdział 28
Blizny patologiczne
Igor Michajłowski, Michał Sobjanek, Maria Michajłowska
28.1. Terapia uciskowa
28.2. Preparaty silikonowe
28.3. Leczenie chirurgiczne
28.4. Kortykosteroidy doogniskowe
28.5. Kriochirurgia
28.6. Laseroterapia
28.7. Radioterapia
28.8. Rzadziej stosowane metody

Rozdział 29
Peelingi medyczne
Ewa Chlebus
29.1. Wprowadzenie
29.2. Zasady stosowania peelingów medycznych
29.3. Substancje peelingujące
29.4. Peelingi złożone
29.5. Peelingi w leczeniu schorzeń skóry
29.6. Podsumowanie

Rozdział 3
Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej
Jacek Toboła
30.1. Wprowadzenie
30.2. Budowa i mechanizm działania toksyny botulinowej
30.3. Preparaty toksyny botulinowej typu A
30.4. Wskazania w medycynie estetycznej i dobór pacjentów
30.5. Przeciwwskazania do zabiegu i powikłania
30.6. Przygotowanie do zabiegu, postępowanie po zabiegu. Techniki iniekcji
30.7. Korekcja zmarszczek mimicznych skóry twarzy i szyi
30.8. Terapia nadpotliwości
30.9. Relaksacja blizn
30.10. Inne kosmetyczne zastosowania toksyny botulinowej typu A
30.11. Podsumowanie

Rozdział 31
Wypełnianie tkanek miękkich
Waldemar Placek, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Igor Michajłowski
31.1. Wprowadzenie
31.2. Historia
31.3. Zasady stosowania wypełniaczy
31.4. Wypełniacze
31.5. Postępowanie po zabiegu
31.6. Podsumowanie

Rozdział 32
Mikrodermabrazja
Jacek Toboła
32.1. Wprowadzenie
32.2. Zasada działania i zmiany zachodzące w skórze pod wpływem mikrodermabrazji
32.3. Techniki mikrodermabrazji
32.4. Postępowanie przed i po zabiegu
32.5. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
32.6. Objawy uboczne i powikłania
32.7. Podsumowanie

Rozdział 33
Zastosowanie laserów i intensywnego źródła światła w dermatologii estetycznej i dermatochirurgii
Barbara Pytrus-Sędłak, Krzysztof Zub
33.1. Wprowadzenie
33.2. Odmładzanie skóry laserowe i przy zastosowaniu intensywnego źródła światła (IPL)
33.3. Laserowe usuwanie owłosienia
33.4. Laserowe usuwanie przebarwień i tatuaży

Rozdział 34
Technologia thermage – odmładzanie skóry z użyciem energii wysokiej częstotliwości (RF)
Joanna Czuwara, Michał Kaniowski, Ewa Kaniowska
34.1. Wprowadzenie
34.2. Radiofrekwencja
34.3. Emisja fali elektromagnetycznej RF do skóry
34.4. Energia wysokiej częstotliwości a skóra
34.5. Wpływ RF na kolagen
34.6. Historia thermage
34.7. Unikalność technologii thermage
34.8. Skuteczność zabiegu thermage
34.9. Kwalifikacja pacjentów do thermage
34.10. Przeciwwskazania do zabiegu thermage
34.11. Podsumowanie

Rozdział 35
Odsysanie i przeszczepianie tkanki tłuszczowej
Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Alina Jankowska-Konsur
35.1. Liposukcja
35.2. Przeszczepy tkanki tłuszczowej (lipoiniekcje)
35.3. Omówienie

Rozdział 36
Chirurgia estetyczna powiek
Alicja Renkielska
36.1. Wprowadzenie
36.2. Ustalenie wskazań do zabiegu
36.3. Metody operacyjne korekcji powiek górnych
36.4. Metody operacyjne korekcji powiek dolnych
36.5. Postępowanie i przebieg pooperacyjny
36.6. Powikłania


do góry