Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Pediatria — co nowego? Wydanie II
Niedostępna

Tytuł: Pediatria — co nowego? Wydanie II

Autor:
prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2011
Dział:
pediatria
ISBN:
978-83-61415-20-6
Liczba stron:
693
Format:
B5

Szanowni Państwo, w II wydaniu podręcznika „Pediatria – co nowego?” staraliśmy się, zgodnie
z formułą „co nowego?”, zweryfikować wcześniejsze opracowania. Włączyliśmy także kilka
tematów, które wydały nam się ważne w codziennej praktyce lekarza pediatry. Wśród nich
pragnę zwrócić uwagę na rozdział poświęcony omówieniu zaburzeń w zachowaniu u dzieci
i ich możliwie wczesnej diagnostyce, mającej na celu ustalenie rozpoznania oraz wdrożenie
stosownej terapii. W tym kontekście ważny jest również rozdział poświęcony wczesnej diagnostyce
zaburzeń autystycznych. Te stany, nieprawidłowo rozpoznane i leczone, grożą poważnymi
konsekwencjami w przyszłości i mogą mieć wpływ na dalsze życie dziecka i jego rodziny.
W ostatnim okresie „rozpętała się burza” na temat szkodliwego wpływu szczepień ochronnych
na zdrowie dzieci. To bardzo ważne zagadnienie poruszone zostało w rozdziale poświęconym
postępom wakcynologii. Zajęto się także budzącym wiele dyskusji i nadal otwartym
zagadnieniem suplementacji witaminą D.
Pozycja ta pomyślana została jako uzupełnienie znajdujących się na rynku wydawniczym
podręczników pediatrii. Jest to zbiór autorskich opracowań grupy specjalistów z różnych dziedzin,
wynikający z ich zainteresowań i doświadczeń, oparty na najnowszym piśmiennictwie.
Mamy nadzieję, że opracowanie to będzie przydatne dla młodych lekarzy przygotowujących
się do egzaminów ogólnolekarskich, a także dla lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i specjalistów
z innych dziedzin medycyny w codziennej pracy.

 

/Wprowadzenie - Ewa Otto-Buczkowska/

 

 

Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

I. UKŁAD NERWOWY
Mechanizmy uszkodzenia i neuroplastyczności mózgu u dzieci Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Mechanizmy uszkodzenia mózgu
Plastyczność mózgu
Mechanizmy molekularne plastyczności mózgu
Podsumowanie
Współczesne spojrzenie na patogenezę mózgowego porażenia dziecięcego Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Rola kwasu glutaminowego i asparaginowego, receptorów NMDA oraz wapnia w uszkodzeniu mózgu
Wolne rodniki i nadtlenki lipidów
Prostaglandyny, leukotrieny i cytokiny
Padaczka – współczesne metody terapii Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Leczenie farmakologiczne padaczki
Padaczka nowo rozpoznana
Padaczki częściowe
Padaczki uogólnione
Dieta ketogenna
Stymulacja nerwu błędnego
Leczenie chirurgiczne padaczki
Rola witaminy D w schorzeniach układu nerwowego pacjentów w wieku rozwojowym
Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Kułak, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej
Wprowadzenie
Plejotropowe działanie witaminy D3
Epidemiologia i etiologia niedoboru witaminy D
Choroby układu nerwowego związane z niedoborem witaminy D
Profilaktyka niedoboru witaminy D
Zespół Downa jako model przyspieszonego starzenia mózgu Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Zespół Downa a choroba Alzheimera
Rezonans magnetyczny mózgu
Badania histopatologiczne mózgu
Procesy peroksydacji lipidowej
Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Zalety metody 1HMRS
Ograniczenia metody 1HMRS
Guzy mózgu
Zespół Downa
Mózgowe porażenie dziecięce
Autystyczne spektrum zaburzeń – pierwsze symptomy i wczesne rozpoznawanie Ewa Pisula
Wprowadzenie
Obraz kliniczny autyzmu u dzieci w pierwszych latach życia
Wczesne rozpoznawanie autyzmu w praktyce klinicznej
Zakończenie
Konsultacja psychiatryczna w przypadku zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży – wskazania, cele, możliwości terapeutyczne Agata Brzozowska
Wprowadzenie
Konsultacja psychiatryczna
Wybrane zaburzenia psychiczne, w których zaburzenia w zachowaniu są dominujące
Zaburzenia zachowania
Zaburzenia depresyjne i dwubiegunowe
Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)
Zespół Aspergera (AS)
Reakcja na ciężki stres, zaburzenie stresowe pourazowe
Zaburzenia adaptacyjne
Samouszkodzenia
Wskazania i cele konsultacji psychiatrycznej

II. UKŁAD ENDOKRYNNY
Zaburzenia wzrastania Andrzej Kędzia
Fizjologia osi wzrostowej
Przyczyny niedoboru wzrostu
Diagnostyka somatotropinowej niedoczynności przysadki
Terapia rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu
Powikłania terapii hormonem wzrostu
Nieprawidłowości w przekazie sygnału wzrostowego
Schorzenia tarczycy o podłożu autoimmunologicznym Artur Bossowski, Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Schorzenia autoimmunizacyjne
Choroby autoimmunologiczne tarczycy
Choroba Hashimoto
Choroba Gravesa-Basedowa
Subkliniczne postaci dysfunkcji tarczycy
Leczenie
Zaburzenia czynności kory nadnerczy – rutynowe badania i genetyczne aspekty diagnostyki
Marta Fichna, Piotr Fichna
Hormony żołądkowo-jelitowe i ich wpływ na homeostazę glukozy Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot
Wprowadzenie
Hormony inkretynowe odgrywające szczególną rolę w homeostazie glukozy
Białka glukagonopodobne (glucagon-like peptides – GLPs)
Glukozależny insulinotropowy peptyd lub żołądkowy peptyd hamujący (gastric inhibitory polypeptide lub glucose-dependent insulinotropic peptide – GIP)
Wazoaktywny peptyd jelitowy (vasoactive intestinal peptide – VIP)
Cholecystokinina (cholecystokinin – CCK)
Galanina (galanine – GAL)
Somatostatyna (somatotropin release-inhibiting factor – SRIF)
Grelina (ghrelin)
Obestatyna (obestatin)
Próby terapeutycznego zastosowania hormonów inkretynowych w kontroli homeostazy glukozy
Glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1)
Glukagonopodobny peptyd 2 (GLP-2)
Grelina
Obestatyna
Somatostatyna

III. UKŁAD POKARMOWY
Żywienie dzieci zdrowych i chorych Marta Sibilska, Janusz Książyk
Żywienie dzieci zdrowych
Żywienie niemowląt
Żywienie dzieci w wieku 12-36 miesięcy
Żywienie dzieci chorych
Zastosowanie diet immunomodulujacych
Żywienie dzieci z chorobami neurologicznymi
Diety wegetariańskie u dzieci Małgorzata Desmond
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy Hanna Szajewska, Bernadeta Patro-Gołąb
Wprowadzenie
Definicje
Etiologia
Diagnostyka laboratoryjna
Ocena stopnia odwodnienia
Nawadnianie enteralne
Czym nawadniać?
Jak nawadniać?
Nawadnianie dożylne
Wskazania do hospitalizacji
Żywienie
Farmakoterapia
Leki przeciwdrobnoustrojowe
Leki przeciwwymiotne
Leki przeciwbiegunkowe
Informacja dla rodziców
Celiakia Hanna Szajewska, Piotr Dziechciarz
Wprowadzenie
Definicje
Genetyka
Epidemiologia
Patomechanizm
Objawy
Postaci celiakii
Współistnienie z innymi chorobami
Rozpoznanie
Diagnostyka serologiczna
Szybkie testy przesiewowe
Biopsja jelita cienkiego
Badania pomocnicze
Różnicowanie
Leczenie
Monitorowanie leczenia i przebiegu choroby
Powikłania choroby
Zapobieganie
Podsumowanie
Ostre zapalenie trzustki Jarosław Walkowiak
Definicja i etiologia
Objawy kliniczne
Postępowanie diagnostyczne
Leczenie
Przewlekłe zapalenie trzustki Jarosław Walkowiak
Definicja i etiologia
Objawy kliniczne
Postępowanie diagnostyczne
Leczenie
Leczenie żywieniowe Marta Sibilska, Janusz Książyk
Wprowadzenie
Leczenie żywieniowe drogą przewodu pokarmowego
Żywienie pozajelitowe
Żywienie pozajelitowe noworodków
Żywienie pozajelitowe niemowląt i dzieci starszych
Monitorowanie i zlecanie żywienia pozajelitowego oraz powikłania

IV. UKŁAD ODDECHOWY
Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci Marek Kulus, Katarzyna Krenke
Epidemiologia
Etiologia zakażeń układu oddechowego
Zakażenia wirusowe
Rhinowirus (RV)
Grypa
Oddechowy wirus syncytialny (RSV)
Inne zakażenia wirusowe dróg oddechowych – ludzki metapneumowirus, SARS, ludzki bocawirus
Diagnostyka i leczenie zapaleń płuc u dzieci
Astma oskrzelowa Marek Kulus, Anna Zawadzka-Krajewska
Definicja astmy według The Global Initiative For Astma (GINA) 2009
Epidemiologia
Patofizjologia astmy
Zapalenie alergiczne
Nadreaktywność oskrzeli
Objawy
Patofizjologia
Rozpoznanie
Badania dodatkowe przydatne w rozpoznaniu astmy
Punktowe testy skórne
Przeciwciała IgE
Badania czynnościowe układu oddechowego
Inne badania
Klasyfikacja astmy
Postępowanie terapeutyczne w astmie dziecięcej
Dzieci młodsze
Leki stosowane w astmie oskrzelowej
Glikokortykosteroidy wziewne
Leki przeciwleukotrienowe
Kromony
Teofilina
Przeciwciała anty-IgE
Długo działające ß-2-mimetyki (LABA)
Krótko działające ß-2-mimetyki
Leki przeciwcholinergiczne

V. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
Nowe metody nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca u dzieci Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski
Poszerzanie zwężonych zastawek i naczyń
Balonowa walwuloplastyka zastawki tętnicy płucnej
Balonowa walwuloplastyka zwężonej zastawki aortalnej
Nieoperacyjne leczenie zwężenia cieśni aorty
Poszerzanie zwężonych gałęzi tętnicy płucnej
Poszerzanie zwężonych żył płucnych
Zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i pozasercowych
Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
Zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego
Zamykanie ubytków międzykomorowych
Zamykanie innych, rzadkich nieprawidłowych połączeń w układzie krążenia
Przecewnikowe usuwanie ciał obcych z układu krążenia
Wideo-kapilaroskopia jako nowe narzędzie badawcze mikrokrążenia Anna Górska
Wybrane aspekty budowy i czynności śródbłonka
Struktura sieci mikronaczyniowej skóry
Sieć naczyń włosowatych
Warstwa tętniczkowo-żyłkowa
Rys historyczny badań kapilaroskopowych
Wskazania do kapilaroskopii
Obszary dostępne do badania kapilaroskopowego
Metodyka badania
Morfologia mikrokrążenia w populacji wieku rozwojowego
Klasyfikacja morfologicznych zmian w mikrokrążeniu
Używana jest w ocenie mikrokrążenia w obwodowych chorobach naczyń
Zastosowania kliniczne
Objaw lub fenomen Raynauda
Twardzina (skleroderma)
Inne układowe choroby tkanki łącznejv Samoistna sinica kończyn
Miażdżyca
Mikroangiopatiacukrzycowa
Podsumowanie

VI. UKŁAD MOCZOWY
Postępy w diagnostyce i leczeniu zakażeń układu moczowego u dzieci Danuta Zwolińska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Wprowadzenie
Diagnostyka zum
Leczenie zum
Podsumowanie
Postępy w rozpoznawaniu wrodzonych zespołów nerczycowych Danuta Zwolińska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Wprowadzenie
Wrodzony zespół nerczycowy – definicja, etiologia
Wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego
Wrodzony zespół nerczycowy związany z mutacją genu kodującego podocynę (NPHS2)
Izolowane zespoły nerczycowe we wczesnym dzieciństwie uwarunkowane mutacjami innych genów
Inne wrodzone zespoły nerczycowe
Zespół Denysa-Drasha
Zespół Frasiera
Zespół Piersona-Zenkera
Zespół rzepkowo-paznokciowy (osteoonychodysplazja, nail-patella syndrome – NPS)
Zespół Charcota-Mariego-Tootha
Zespół Gallowaya-Mowata
Choroba Schimkego (immuno-osseous dysplasia)
Zespół Alagille’a
Podsumowanie

VII. TKANKA ŁĄCZNA
Leczenie immunomodulujące młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w perspektywie jutra Anna Górska
Hamowanie produkcji, uwalniania lub aktywności cytokin i mediatorów zapalenia
Hamowanie aktywności i/lub proliferacji komórek odpowiedzi immunologicznej
Hamowanie aktywności komórek efektorowych

VIII. ONKOLOGIA
Postęp w leczeniu nowotworów u dzieci Alicja Chybicka
Wprowadzenie
Postęp w diagnostyce onkologicznej
Postęp w leczeniu
Terapia genowa
Wpływ leków przeciwnowotworowych na angiogenezę
Terapia wspomagająca leczenie nowotworów
Worikonazol
Kaspofungina
Cytokiny
Cząstki adhezyjne
Niestandardowe podejście diagnostyczne i terapeutyczne chorób nowotworowych w zespole Nijmegen
Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Beata Zalewska-Szewczyk
Wprowadzenie
Obraz kliniczny
Leczenie chorób nowotworowych u pacjentów z zespołem Nijmegen
Podsumowanie

IX. KLINICZNE MANIFESTACJE CHORÓB METABOLICZNYCH ZABURZENIA METABOLIZMU GLUKOZY
Homeostaza glukozy Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Glikoliza
Glukoneogeneza
Glikogen – glikogenoliza i glikogenogeneza
Hormony regulujące komórkowe wykorzystanie glukozy
Hormony trzustkowe
Hormony żołądkowo-jelitowe (gastrointestinal hormones)
Inne mechanizmy regulacji homeostazy glukozy
Rola narządów i tkanek w utrzymaniu metabolicznej homeostazy
Przewód pokarmowy
Wątroba
Rola mięśni w utrzymaniu homeostazy glukozy
Tkanka tłuszczowa
Serce
Mózg
Nerki
Pamięć metaboliczna i jej rola w patogenezie przewlekłych powikłań cukrzycy Ewa Otto-Buczkowska, Łukasz Machnica
Wprowadzenie
Pamięć metaboliczna (metabolic memory)
Nieenzymatyczna glikacja bialek
Aktywacja przemian szlaku poliolowego
Stres oksydacyjny
Zaburzenia metabolizmu proteoglikanów
Aktywacja kinazy białkowej C
Omówienie
Hipoglikemia – jej przyczyny i objawy w populacji wieku rozwojowego Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot
Wprowadzenie
Zwiększone zużycie glukozy
Hiperinsulinizm
Obniżenie produkcji glukozy
Dysfunkcje hormonalne
Zaburzenia metabolizmu glikogenu
Zaburzenia procesu glukoneogenezy
Zaburzenia ketogenozy i zużytkowania związków ketonowych
Bloki oksydacji kwasow tłuszczowych
Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
Idiopatyczna ketotyczna hipoglikemia (idiopathic ketotic hypoglycemia – IKH)
Hipoglikemie towarzyszące różnym schorzeniom
Diagnozowanie hipoglikemii
Leczenie hipoglikemii
Zaburzenia homeostazy glukozy u noworodków i najmłodszych niemowląt Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Badanie stężenia glukozy we krwi
Badanie moczu na obecność glukozurii
Mechanizmy regulacji homeostazy glukozy
Regulacja homeostazy glukozy w okresie płodowym
Homeostaza glukozy po urodzeniu
Hipoglikemia (hypoglycaemia)
Patofizjologia hipoglikemii
Obraz kliniczny
Diagnostyka hipoglikemii
Leczenie hipoglikemii
Hiperglikemia (hyperglycaemia)
Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 – nowe spojrzenie Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Wprowadzenie
Czynniki genetyczne
Czynniki środowiskowe
Mechanizm zniszczenia komórek ß
Podsumowanie
Nowoczesne metody leczenia i monitorowania cukrzycy typu 1 Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Wprowadzenie
Rodzaje insulin
Modele insulinoterapii
Kryteria wyrównania i sposoby monitorowania leczenia
Powikłania cukrzycy typu 1 Agata Chobot, Przemysława Jarosz-Chobot
Ostre powikłania cukrzycy
Niedocukrzenie (hipoglikemia)
Cukrzycowa kwasica ketonowa
Przewlekłe powikłania cukrzycy
Zaburzenia rozwoju fizycznego oraz dojrzewania
Zaburzenia przyjmowania pokarmów
Mikroangiopatia
Makroangiopatia
Nadciśnienie tętnicze
Inne powikłania cukrzycy
Utrwalona cukrzyca noworodkowa – zastosowanie leków doustnych w terapii cukrzycy u dzieci
Wojciech Młynarski, Agnieszka Gach
Wprowadzenie
Udział kanałów potasowych w wydzielaniu insuliny
Udział mutacji genu KCNJ11 w patogenezie cukrzycy
Obraz kliniczny cukrzycy spowodowanej mutacjami genu KCNJ11
Leczenie doustne pochodnymi sulfonylomocznika
Podsumowanie
Cukrzyca typu 2 i „cukrzyca podwójna” u dzieci i młodzieży Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska
Cukrzyca typu
Epidemiologia
Patogeneza
Kryteria rozpoznania
Powikłania
Leczenie
Prewencja
„Cukrzyca podwójna” („double diabetes”)
Podsumowanie

METABOLIZM WAPNIA I FOSFORU
Gospodarka fosforanowo-wapniowa w stanie zdrowia i choroby Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Wapń (Ca)
Wapń wewnątrzkomórkowy
Wapń we krwi i w płynie pozakomórkowym
Wapń w kościach
Fosfor (P)
Kontrola hormonalna homeostazy fosforanowo-wapniowej
Parathormon (PTH)
Kalcytonina (CT)
Witamina D (cholecalcyferol)
Zaburzenia homeostazy fosforanowo-wapniowej
Zaburzenia metabolizmu fosforanów
Zaburzenia gospodarki wapniowej
Humoralna hiperkalcemia o podłożu nowotworowym
Zaburzenia homeostazy fosforanowo-wapniowej w stanach krytycznych
Dwa oblicza witaminy D Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Otto-Buczkowska
Osteopenia i osteoporoza w mukowiscydozie Jarosław Walkowiak, Aleksandra Lisowska
Mukowiscydoza – wiadomości ogólne
Etiologia osteopenii i osteoporozy
Manifestacja kliniczna
Epidemiologia
Postępowanie diagnostyczne
Profilaktyka
Leczenie

X. GENETYKA
Schorzenia uwarunkowane genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń genomowych Alina T. Midro
Wprowadzenie
Zespół monosomii 1p36
Ocena fenotypu
Weryfikacja diagnozy klinicznej
Region krytyczny
Zespół Wolfa-Hirschhorna
Ocena fenotypu morfologicznego
Fenotyp behawioralny
Weryfikacja diagnozy klinicznej
Region krytyczny
Translokacja chromosomowa t(4;8)(p16.1;p23.1)
Zespół monosomii 5p
Ocena fenotypu morfologicznego
Fenotyp behawioralny
Weryfikacja rozpoznania
Regiony krytyczne
Zespół DiGeorge’a (zespół CATCH 22)
Ocena fenotypu morfologicznego
Fenotyp behawioralny
Weryfikacja rozpoznania
Region krytyczny i polimorfizm genów spoza regionu krytycznego
Zespół Retta
Problemy medyczne
Weryfikacja rozpoznania
Uwagi końcowe
Podziękowania
Schorzenia genomowe związane z disomią jednorodzicielską Alina T. Midro
Wprowadzenie
Zespół Pradera-Williego
Diagnostyka kliniczna
Fenotyp morfologiczny
Fenotyp behawioralny
Region krytyczny
Weryfikacja diagnozy klinicznej
Zespół Angelmana
Diagnostyka kliniczna
Weryfikacja rozpoznania klinicznego
Zespół Silvera-Russella
Diagnostyka kliniczna
Uwarunkowania genetyczne

XI. DERMATOLOGIA
Ekspozycja ultrafioletowa a znamiona melanocytowe u dzieci – profilaktyka i zasady postępowania
Grażyna Kamińska-Winciorek 493
Ryzyko rozwoju znamion melanocytowych nabytych oraz czerniaka a promieniowanie ultrafioletowe
Ochrona przeciwsłoneczna
Edukacja rodziców
Edukacja dzieci
Zasady profilaktyki UV
Charakterystyka kliniczna wybranych znamion melanocytowych
Znamiona melanocytowe wrodzone oraz nabyte – zasady postępowania
Obserwacja kliniczna
Obserwacja dermatoskopowa
Profilaktyka znamion melanocytowych
Aktualne metody terapii trądziku zwykłego Grażyna Kamińska-Winciorek
Terapia miejscowa
Terapia doustna

XII. STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u dzieci Grażyna Szirer
Wprowadzenie
Ostre zapalenie krtani
Ostre zapalenie oskrzelików
Stan astmatyczny
Wstrząs hipowolemiczny i septyczny
Uraz czaszkowo-mózgowy
Stan drgawkowy
Zatrucia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Opieka poresuscytacyjna
Obecność rodziców w trakcie resuscytacji
Zaburzenia homeostazy glukozy u chorych znajdujących się w stanie krytycznym Ewa Otto-Buczkowska, Grażyna Szirer
Hiperglikemia
Hipoglikemia
Wrodzone defekty metaboliczne jako przyczyna stanów zagrażających życiu u dzieci Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Niektóre objawy wrodzonych defektów metabolicznych
Choroby lizosomalne (lysosomal storage disorders – LSDs)
Mechanizmy leżące u podłoża patogenezy c
Schorzenia z grupy chorób lizosomalnych
Zaburzenia przemiany cyklu mocznikowego przebiegające z hiperamonemią
Wrodzone kwasice metaboliczne (congenital metabolic acidosis)
Defekty oksydacji kwasów tłuszczowych
Defekt oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (long-chain L-3 hydroxy-acyl-CoA dehydrogenase deficiency
– LCHAD; very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – VLCAD)
Defekt oksydacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – MCAD)
Defekt oksydacji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency – SCAD)
Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
Nieketotyczna hiperglicynemia (nonketotic hyperglycinemia – NKH)
Choroba syropu klonowego (maple syrup urine disease – MSUD)
Hiperprolinemia (hyperprolinemia)
Bloki metaboliczne w przemianie węglowodanów
Galaktozemia (galactosemia – GAL)
Choroby spichrzania glikogenu (glycogen storage diseases – GSD)
Kliniczne manifestacje wrodzonych chorób metabolicznych
Ostra metaboliczna encefalopatia (acute metabolic encephalopathy)
Hiperamonemia (hyperammonemia)
Kwasice metaboliczne
Hipoglikemia (hypoglycemia)
Żółtaczka i dysfunkcja wątroby (jaundice and liver dysfunction)
Wskazówki sugerujące choroby spichrzeniowe (finding suggestive of a storage disease)
Odór (abnormal odor)
Zespół cech dysmorficznych (dysmorphic features)
Omówienie
Dziecko maltretowane – zanim zdarzy się nieszczęście Ewa Otto Buczkowska
Wprowadzenie
Dziecko zaniedbane (child neglect)
Dziecko maltretowane (child maltreatment)
Zespół szarpanego niemowlęcia (shaken baby syndrome – SBS)
Omówienie

XIII. PROBLEMY SZCZEGÓLNE
Metody oceny stanu odżywienia ,em>Marta Sibilska, Janusz Książyk
Wprowadzenie
Ocena kliniczna
Badania antropometryczne
Badania laboratoryjne
Otyłość w populacji wieku rozwojowego i jej skutki Agnieszka Szadkowska, Lidia Ostrowska-Nawarycz
Wprowadzenie
Definicja otyłości
Epidemiologia
Diagnostyka zaburzeń masy ciała
Otyłość
Otyłość brzuszna
Metody pomiaru ilości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
Następstwa otyłości
Insulinooporność
Zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego
Zaburzenia lipidowe
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Zespół policystycznych jajników
Stłuszczeniowa choroba wątroby
Inne powikłania otyłości
Zespół metaboliczny
Leczenie otyłości i zespołu metabolicznego
Podsumowanie
Zaburzenia przyjmowania pożywienia w populacji rozwojowej Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Insulina
Leptyna
Neuropeptyd Y
Grelina
Glukagonopodobny peptyd
Cholecystokinina
Peptyd
Mechanizmy regulujące łaknienie
Zaburzenia przyjmowania pożywienia
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa – AN)
Bulimia (bulimia nervosa)
Inne postaci zaburzeń przyjmowania pożywienia
Zaburzenia przyjmowania pożywienia u chorych na cukrzycę (diabetes eating problems survey – DEPS)
Zaburzenia przyjmowania pożywienia u dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (mental disorders – DSM)
Omówienie
Zapobieganie chorobom przewlekłym przez modyfikacje żywieniowe we wczesnym okresie życia
Hanna Szajewska, Andrea Horvath Wprowadzenie
Choroby alergiczne
Ocena ryzyka wystąpienia choroby alergicznej
Dieta eliminacyjna w czasie ciąży
Pokarm kobiecy
Dieta eliminacyjna w czasie laktacji
Hydrolizaty białek
Preparaty sojowe
Pokarmy uzupełniające (w tym potencjalnie alergizujące)
Probiotyki i/lub prebiotyki
Celiakia
Cukrzyca typu 1
Nadwaga i otyłość
Masa urodzeniowa dziecka a ryzyko otyłości
Karmienie naturalne
Kontrolowana podaż białka w pierwszych miesiącach życia
Podsumowanie
Zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej u dzieci w przebiegu niektórych przewlekłych schorzeń
Ewa Otto-Buczkowska
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 1 (type 1 diabetes mellitus – T1DM)
Schorzenia przyzębia (periodontal disease)
Wady zgryzu (occlusio abnormalis)
Próchnica zębów (dental caries)
Nieprawidłowa funkcja ślinianek (salivary dysfunction)
Podsumowanie
Mukowiscydoza – torbielowate zwłóknienie trzustki (cystic fibrosis – CF)
Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)
Celiakia – choroba trzewna (coeliac disease – CD)
Autoimmunologiczny zespół niedoczynnosci wielogruczołowej typu I (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy – APECED)
Dystrofia miotoniczna (myotonic dystrophy – DM)
Podsumowanie
Dziecko ryzyka – wczesna diagnostyka i rehabilitacja według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) w świetle badań własnych Ludwika Sadowska
Wprowadzenie
Prawo o godności dziecka w świecie
O ryzyku zaburzonego rozwoju dziecka
Neurofizjologiczne podstawy wczesnej diagnostyki i terapii dzieci ryzyka
Diagnostyka dzieci ryzyka według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)
Zaburzenia kształtowania się więzi emocjonalnej miedzy matką i niepełnosprawnym dzieckiem
Neurorozwojowe badanie dziecka ryzyka
Ocena rozwoju psychomotorycznego
Program wczesnej interwencji we Wrocławskim Modelu Usprawniania (WMU)
Kinezyterapia zaburzeń motoryki dużej i małej, zaburzeń wzroku, słuchu i mowy według WMU u dzieci ryzyka
Schemat neurostymulacji według Wrocławskiego Modelu Usprawniania
Farmakologiczne wspomaganie usprawniania
Podsumowanie i wnioski
Postępy wakcynologii – nowe szczepionki pediatryczne Paweł Grzesiowski
Wprowadzenie
Nowe szczepienia przeciw zakażeniom wirusowym
Wirusowe zapalenie wątroby
Odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna
Zakażenia rotawirusowe
Zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka
Szczepienia przeciw grypie
Wybrane szczepienia przeciw zakażeniom bakteryjnym
Szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe)
Perspektywy rozwoju wakcynologii
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Aleksandra Żebrowska
Wprowadzenie
Adaptacja do wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży
Programowanie aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży
Prozdrowotne znaczenie ćwiczeń fizycznych


do góry