Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Medycyna rodzinna — co nowego? Tom I - Online
Niedostępna

Tytuł: Medycyna rodzinna — co nowego? Tom I - Online

Autor:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
medycyna rodzinna, seria: co nowego?
ISBN:
978-83-61415-13-8
Liczba stron:
748
Format:
B5

„Szanowni Państwo,

Medycyna rodzinna ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje bowiem większość problemów z różnych dziedzin i specjalności medycznych, z którymi w praktyce codziennej pacjent zgłasza się do lekarza. Podręcznik ten, składający się z dwóch tomów, prezentuje zdecydowaną większość zagadnień, które potrzebne są każdemu lekarzowi bez względu na specjalizację. Będzie on też przydatny do nauki studentom Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznych oraz lekarzom specjalizującym się w medycynie rodzinnej, jak również lekarzom specjalizującym się w innych specjalnościach medycznych oraz pielęgniarkom i położnym. Zaprezentowane różne jednostki chorobowe zostały przedstawione w sposób syntetyczny, czytelny, z wyakcentowaniem poszczególnych zagadnień związanych z daną chorobą w zakresie epidemiologii, patomechanizmu, obrazu klinicznego (w tym badania przedmiotowego i podmiotowego), a przede wszystkim ze szczególnym podkreśleniem nowości w zakresie diagnostyki i terapii. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez autorów, będących autorytetami w swoich specjalnościach, mających duże doświadczenie naukowe, dydaktyczne, a przede wszystkim zawodowe – kliniczne, wywodzących się ze wszystkich ośrodków akademickich i niektórych pozaakademickich w Polsce…”

/Wprowadzenie – prof. dr hab.med. Andrzej Steciwko/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz autorów
Wprowadzenie
ZDROWIE PUBLICZNE
1. Zdrowie i jego uwarunkowania
2. Zakres i cele zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz zdrowia ludności
3. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie – zasady funkcjonowania i finansowania
4. Podstawy epidemiologii
5. Orzekanie o stanie zdrowia i niezdolności do pracy
6. Badania profilaktyczne pracowników, dobór do pracy
7. Choroby zawodowe
8. Promocja zdrowia i prewencja chorób

MEDYCYNA RODZINNA
9. Medycyna rodzinna – wybrane zagadnienia
10. Pryncypia medycyny rodzinnej
11. Praktyka lekarza rodzinnego
12. Dokumentacja medyczna jako niezbędny element w działalności lekarza rodzinnego
13. Umiejętności decydujące o jakości kierowania zespołem praktyki lekarza rodzinnego
14. Wybrane kompetencje w kierowaniu zespołem
15. Zasady pracy zespołu
16. Lekarz wobec problematyki dziecka krzywdzonego
17. Psychogenne zaburzenia odżywiania. Profilaktyka samobójstw
18. Uzależnienia – wybrane substancje psychoaktywne
19. Wybrane zagadnienia opieki nad pacjentem w wieku podeszłym – przemoc, uzależnienie od benzodiazepin, komunikacja
20. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
21. Badania naukowe w praktyce lekarza rodzinnego

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
DZIECI
22. Wady wrodzone serca
23. Gorączka reumatyczna
24. Zaburzenia rytmu serca u dzieci
25. Niewydolność serca u dzieci
26. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

DOROŚLI
27. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz w sytuacjach szczególnych
28. Wstrząs kardiogenny
29. Nagła śmierć sercowa
30. Choroba niedokrwienna serca
31. Wady serca nabyte
32. Zaburzenia rytmu serca
33. Zapalenie mięśnia sercowego
34. Kardiomiopatie
35. Niewydolność serca
36. Tamponada serca
37. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne
38. Zatory tętnicze

39. Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych (tętnic kończyn dolnych, nerkowych, trzewnych, aorty brzusznej, tętnic szyjnych)
40. Przewlekła niewydolność żylna

CHOROBY GÓRNEGO I DOLNEGO UKŁADU ODDECHOWEGO
DZIECI
41. Zapalenie gardła i migdałków oraz zapalenie zatok przynosowych u dzieci
42. Ostre zapalenie nagłośni i podgłośniowe zapalenie krtani
43. Zapalenie ucha środkowego u dzieci
44. Ciała obce w uchu, nosie, gardle i krtani oraz krwawienia z nosa u dorosłych i u dzieci
45. Wybrane zagadnienia z ostrych chorób układu oddechowego – zapalenie oskrzelików
46. Wybrane zagadnienia z chorób przewlekłych układu oddechowego
47. Astma oskrzelowa u dzieci
48. Mukowiscydoza

DOROŚLI
49. Stany zapalne jamy ustnej
50. Ostre i przewlekłe zapalenie gardła i migdałków oraz ostre i przewlekłe zapalenia krtani
51. Zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenie zatok przynosowych
52. Zapalenia ucha
53. Nowotwory krtani i gardła
54. Ciało obce
55. Zawroty głowy
56. Ostra niewydolność oddechowa
57. Choroby infekcyjne górnych i dolnych dróg oddechowych
58. Grypa
59. Astma oskrzelowa
60. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
61. Choroby śródmiąższowe płuc
62. Krwawienie z dróg oddechowych
63. Rak płuca
64. Gruźlica płuc
65. Choroby opłucnej
66. Opieka nad chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową i nowotworem układu oddechowego

CHOROBY UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO
DZIECI
67. Guzy przysadki u dzieci
68. Cukrzyca typu 1
69. Niedoczynność tarczycy u dzieci
70. Zaburzenia rozwoju płciowego
71. Otyłość u dzieci – diagnostyka i leczenie w praktyce lekarza rodzinnego
72. Zespół metaboliczny u dzieci
73. Zespół Turnera
74. Wrodzone wady metabolizmu – rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i leczeniu

DOROŚLI
75. Choroby przysadki i podwzgórza
76. Choroby tarczycy
77. Choroby przytarczyc
78. Cukrzyca
79. Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego
80. Zaburzenia gospodarki lipidowej
81. Otyłość
82. Zespół metaboliczny u dorosłych
83. Skaza moczanowa
84. Stany zagrożenia życia w chorobach układu dokrewnego

CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
DZIECI
85. Niedokrwistości wieku dziecięcego
86. Skazy krwotoczne
87. Choroby rozrostowe układu białokrwinkowego
88. Powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia) i śledziony (splenomegalia)
89. Najczęstsze guzy lite u dzieci
90. Specyfika opieki hospicyjnej nad dzieckiem

DOROŚLI
91. Niedokrwistości
92. Diagnostyka skaz krwotocznych
93. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego
94. Choroby przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych
95. Choroby przebiegające z powiększeniem śledziony

CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH
DZIECI
96. Zakażenia układu moczowego u dzieci
97. Kłębkowe zapalenie nerek u dzieci
98. Zespół nerczycowy u dzieci
99. Kamica układu moczowego u dzieci
100. Ostre uszkodzenie nerek u dzieci
101. Przewlekła choroba nerek u dzieci
102. Odpływy pęcherzowo -moczowodowe
103. Stulejka, spodziectwo, wnętrostwo
104. Tubulopatie

DOROŚLI
105. Zakażenia układu moczowego
106. Śródmiąższowe i kłębuszkowe zapalenia nerek
107. Zespół nerczycowy
108. Nefropatie wtórne
109. Kamica układu moczowego
110. Ostre uszkodzenie nerek
111. Przewlekła choroba nerek
112. Pacjent dializowany
113. Łagodny rozrost stercza
114. Nowotwory układu moczowego


do góry