Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

O wydawnictwie

Wydawnictwo Medyczne Cornetis od 2001 r. publikuje książki i czasopisma medyczne. Aktualnie jesteśmy wydawcą 9 czasopism naukowych, które są organami specjalistycznych towarzystw naukowych oraz objęte są polską i międzynarodową indeksacją (m.in. Index Copernicus, Index Medicus/MEDLINE/PubMed, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, PBL oraz lista MNiSW).

Przy opracowaniu i redagowaniu czasopism współpracujemy z grupą około 5000 autorów z wielu instytucji naukowo-badawczych, uczelni medycznych i towarzystw naukowych.

Ważną formą naszej działalności jest wydawanie książek naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Ukazują się one w seriach „Co nowego?” i „Cornetis”.

Czasopisma Wydawnictwa Cornetis obejmują także swoim patronatem medialnym konferencje, sympozja i zjazdy naukowe.

Nasze publikacje dostępne są w sprzedaży internetowej, w księgarniach medycznych oraz podczas imprez medycznych.

 

Projekty

W ciągu ostatnich 3 lat Cornetis zrealizował następujące projekty, mające na celu optymalizację narzędzi polityki naukowej oraz nowoczesne zarządzanie wiedzą:

  1. 7 projektów mających na celu umiędzynarodowienie i unowocześnienie czasopism naukowych w ramach programu MNiSW „Index Plus” 2010.
  2. Korzystanie z dofinasowania działalności wydawniczej w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę MNiSW.
  3. Organizacja imprez naukowych finansowanych z programu Działalności Upowszechniającej Naukę MNiSW.
  4. Tworzenie klastrów wydawniczych i wdrażanie rozwiązań zgodnych z nowoczesnymi metodami zarządzania wiedzą (obsługa wydawnicza Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; w planach współpraca z kolejnymi instytucjami).
  5. Tworzenie nowoczesnej polityki tożsamościowej czasopism naukowych (w ramach współpracy z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta).

 

Staramy się, aby nasze bogate doświadczenie wydawniczei promocja wartości etycznych w literaturze medycznej były elementem upowszechniania nauki polskiej na arenie międzynarodowej.

Informacje zamieszczone na Cornetis.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem Cornetis.pl), a jego lekarzem.

Na stronie cornetis.pl zamieszczane mogą być reklamy zewnętrznych podmiotów, o ile są zbieżne z profilem wydawnictwa Cornetis sp. z o. o. i mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności.