Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

Autor:
Agnieszka Szadkowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
167
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, otyłość, dzieci, młodzież
Czytaj

W ostatnich dekadach na całym świecie odnotowuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości. Zarówno otyłość, jak i spoczynkowy tryb życia są odpowiedzialne za narastanie insulinooporności, której obecność wiąże się z występowaniem nietolerancji glukozy, dyslipidemii oraz podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego. Problem ten dotyczy nie tylko ludzi dorosłych, ale również populacji wieku rozwojowego. Związek zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego zwrócił uwagę wielu badaczy. Zaproponowali oni, aby połączyć je we wspólny zespół, od kliku lat określany mianem zespołu metabolicznego. Koncepcja zespołu metabolicznego w populacji wieku rozwojowego budzi wiele kontrowersji, co skutkuje dużą różnorodnością jego definicji oraz brakiem akceptacji dla diagnozowania go u dzieci i młodzieży. Problemy w ustaleniu kryteriów rozpoznawania zespołu metabolicznego u dzieci są wielowątkowe. Trudności te wynikają: z braku jednoznacznie ustalonych wartości granicznych - punktów odcięcia ocenianych parametrów, fizjologicznego pogorszenia insulinowrażliwości w okresie pokwitania, istniejących różnic w poszczególnych rasach czy grupach etnicznych, braku długofalowych badań oceniających stabilność fenotypu zespołu metabolicznego. Powstaje również pytanie, jakimi siatkami centylowymi należy się posługiwać, czy tymi sprzed epidemii otyłości, czy aktualnymi? W 2007 r. International Diabetes Federation przedstawiła własną definicję, która jest próbą ujednolicenia kryteriów rozpoznawania i ma stanowić praktyczne wytyczne dla klinicystów. Jako obligatoryjny czynnik uwzględniono w niej otyłość brzuszną, a następnie dyslipidemię, nieprawidłową glikemię na czczo, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego. Z definicji tej wynika, że pomiar obwodu talii powinien być obligatoryjny w badaniach bilansowych. U każdego dziecka z otyłością, a szczególnie z otyłością brzuszną, należy ocenić pozostałe parametry zespołu metabolicznego. Niezależnie od przyjętych kryteriów rozpoznawania zespołu metabolicznego czy braku akceptacji dla tego terminu, obecność każdego z analizowanych zaburzeń wymaga odpowiedniej terapii, gdyż każde z nich zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Należy jednakże zwrócić uwagę, że współistnienie kilku komponentów zespołu metabolicznego znacznie to ryzyko podnosi.