Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji

Autor:
Bożena Banasiak, Elżbieta Smolewska, Joanna Lipińska, Agnieszka Zygmunt, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
172
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
adaptacja psychologiczna, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Przeprowadzono 2-letnią obserwację dzieci i młodzieży ze świeżo ustalonym rozpoznaniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS). Celem badań była analiza poziomu lęku i przekonań na temat swojego zdrowia w trudnej sytuacji związanej z rozpoznaniem choroby przewlekłej. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 30 pacjentów w wieku 11-18 lat. W metodyce zastosowano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, rozmowę psychologiczną oraz ocenę aktywności choroby według kryteriów Wilkoszewskiego. Wyniki: W I etapie badań u 23,4% pacjentów obserwowano wysoki poziom lęku uwarunkowanego aktualną hospitalizacją. U 63,4% badanych stwierdzono wysoki poziom wewnętrznej kontroli zdrowia, wyrażający się poczuciem współodpowiedzialności za przebieg leczenia, który utrzymywał się w obu etapach badań. W I etapie badań pacjenci przypisywali większe znaczenie w kontroli nad swoim zdrowiem opiece medycznej niż w drugim. W końcowym etapie badań u pacjentów z MIZS obserwowano obniżenie aktywności procesu reumatycznego, które nie miało jednak istotnego statystycznie wpływu na badane zmienne psychologiczne. Wnioski: Dwuletnia obserwacja wskazuje na korzystny przebieg adaptacji do choroby w tym okresie. Skuteczne leczenie obniżające aktywność choroby ma zdecydowany wpływ na ogólne samopoczucie dzieci i młodzieży z MIZS, ale nie wyraża się statystycznie istotnym związkiem z badanymi zmiennymi psychologicznymi.