Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu

Autor:
Marcin Tkaczyk, Piotr Adamczyk, Michał Brzewski, Anna Cieślak-Puchalska, Piotr Czarniak, Lidia Hyla-Klekot, Piotr Gastoł, Andrzej Gołębiewski, Piotr Kaczmarek, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Tomasz Koszutski, Paweł Kroll, Iwona Ogarek, Maria Roszkowska-Blaim, Emeryk Samolewicz, Przemysław Sikora, Stanisław Warchoł, Anna Wasilewska, Aleksandra Żurowska, Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
192
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wady wrodzone układu moczowego, zalecenia, diagnostyka, niemowlęta, dzieci
Czytaj

Wady wrodzone układu moczowego stanowią drugą co do częstości grupę wad podejrzewanych w wyniku przesiewowej diagnostyki kobiet ciężarnych. Właściwe zaplanowanie postępowania po urodzeniu przyczynia się do wyłonienia grupy wysokiego ryzyka zakażeń i postępu choroby nerek oraz grupy łagodnych i przemijających zmian w obrazie ultrasonograficznym, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia dziecka. Diagnostykę rozpoczynają neonatolodzy i pediatrzy, którzy potrzebują jasnych wskazówek co do postępowania. W odpowiedzi na taką potrzebę Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej przygotowało dla lekarzy zajmujących się diagnostyką pourodzeniową wad wrodzonych układu moczowego zalecenia, których podsumowanie zostało zaprezentowane w niniejszej pracy.