Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola Kliniki Patologii Noworodka w Zabrzu w rozwoju intensywnej terapii noworodka w Polsce

Autor:
Janusz Bursa, Maria Kempa
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
203
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
intensywna terapia noworodka, Polska
Czytaj

W 2007 r. minęło 60 lat od utworzenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w strukturach której powstała pierwsza w Polsce Klinika Patologii Noworodka z Oddziałem Intensywnej Terapii (1980 r.). Twórczynią Kliniki, była Profesor Irena Norska- Borówka, nestor polskiej neonatologii i pediatrii środowiskowej. Autorzy w niniejszej pracy przedstawiają najważniejsze fakty z działalności zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych 20 lat funkcjonowania ośrodka, który od 1999 r. prowadzi prof. Urszula Godula-Stuglik. Wnioski: 1. Klinika Patologii Noworodka w Zabrzu jako pierwszy ośrodek specjalistyczny w Polsce, pod kierownictwem Profesor Ireny Norskiej-Borówki, odegrała istotną rolę w tworzeniu intensywnej opieki nad ciężko chorym noworodkiem, zwłaszcza w zakresie transportu medycznego i wprowadzenia krążenia pozaustrojowego metodą ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - pozaustrojowego membranowego utlenowanie krwi). 2. Kontakt chorych noworodków z rodzicami wewnątrz kliniki, wykorzystanie do odżywiania pokarmu matki, wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja oraz opieka i leczenie w systemie długofalowych obserwacji, były największymi osiągnięciami zespołu w latach 1980-1999.