Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pourazowa przetoka żołądkowo-opłucnowa u 7-letniego chłopca

Autor:
Anna Just, Jarosław Wojtiuk, Jerzy Zarzecki
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
204
Strona końcowa:
207
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przetoka żołądkowo-opłucnowa, dziecko, uraz
Czytaj

Przetoka żołądkowo-opłucnowa występuje niezwykle rzadko, szczególnie u dzieci. Tylko kilka publikacji dotyczy wieku rozwojowego. W większości przypadków przetoka żołądkowo-opłucnowa opisywana jest u dorosłych. Autorzy niniejszej pracy przedstawiają przypadek 7-letniego chłopca z urazem czaszkowo-mózgowym, urazem klatki piersiowej i brzucha, u którego wskutek tępego urazu brzucha wytworzyła się przetoka żołądkowo-opłucnowa. Wykonano w trybie pilnym laparotomię zwiadowczą, usuwając rozfragmentowaną śledzionę i zszywając pęknięty prawy płat wątroby, z powodu płynu w jamach opłucnowych założono obustronny czynny drenaż ssący. W 10 dobie po laparotomii zaobserwowano wyciek patologicznej treści z drenu z lewej jamy opłucnej. Podejrzenie przetoki żołądkowo-opłucnowej potwierdzono wykonując radiologiczne badanie kontrastowe żołądka. W trakcie relaparotomii uwidoczniono przetokę średnicy 2 cm łączącą żołądek z tylno-boczną częścią lewej kopuły przepony, wycięto przetokę, zszyto ubytek w tylnej ścianie żołądka i w lewej kopule przepony, wyłoniono gastrostomię. Przebieg pooperacyjny powikłany był ropniakiem opłucnej. Autorzy publikacji podkreślają, że sukces terapeutyczny w leczeniu przetoki żołądkowo-opłucnowej zależy od wczesnej diagnozy i szybkiej interwencji chirurgicznej.