Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uraz penetrujący twarzo- i mózgoczaszki u 9-letniego chłopca, będący przyczyną krwawienia śródmózgowego niewymagającego leczenia chirurgicznego

Autor:
Anna Just, Jarosław Wojtiuk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
208
Strona końcowa:
211
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
twarzoczaszka, mózgoczaszka, uraz, dziecko
Czytaj

Urazy penetrujące twarzo- i mózgoczaszki występują stosunkowo rzadko w grupie urazów czaszkowo-mózgowych i dotyczą przede wszystkim młodszych dzieci. Polegają one na penetracji wąskiego, długiego, ostrego ciała obcego najczęściej przez kości sklepienia oczodołu do przedniego dołu czaszki. Urazy tego typu powodują krwawienie wewnątrzczaszkowe oraz obarczone są późnymi powikłaniami pod postacią ropnia oczodołu i ropnia śródmózgowego. W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego pochodzenia roślinnego diagnostyka powinna być rozszerzona o badanie rezonansu magnetycznego głowy. Przedstawiamy przypadek 9-letniego chłopca z raną drążącą twarzoczaszki, penetrującą w kierunku mózgoczaszki, będącą przyczyną krwiaka śródmózgowego z krwawieniem do zbiorników podstawy mózgu, u którego zastosowano jedynie leczenie zachowawcze. Zastosowane leczenie pozwoliło uzyskać dobry wynik końcowy bez objawów ubytkowych, czy późnych powikłań w postaci ropnia śródmózgowego. Autorzy podkreślają wagę wnikliwej, szybkiej diagnostyki i dokładnej oceny neurologicznej dzieci po penetrujących urazach twarzoczaszki, ze względu na możliwość uszkodzenia struktur wewnątrzczaszkowych.