Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalenie płuc powikłane rozwojem ropni płuca u dziecka z zakażeniem Mycoplasma pneumoniae - opis przypadku

Autor:
Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Pankowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
216
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Mycoplasma pneumoniae, ropień płuc, dzieci
Czytaj

Mycoplasma pneumoniae stanowi jeden z głównych czynników etiologicznych pozaszpitalnych zapaleń płuc u dzieci, szczególnie w wieku późno-przedszkolnym i szkolnym. Choroba ma zazwyczaj charakter łagodny, samoograniczający się. Ciężki przebieg z towarzyszącymi zmianami zapalnymi w opłucnej, czy rozwojem ropnia płuc zdarza się niezwykle rzadko, jednak etiologię atypową należy rozważyć w każdym przypadku powikłanego zapalenia płuc, nie poddającego się leczeniu antybiotykami uznanymi za leki pierwszego rzutu. W pracy omówiono przypadek 4-letniego chłopca z aktywnym zakażeniem Mycoplasma pneumoniae, w przebiegu którego zapalenie płuc powikłane było rozwojem ropni płuca.