Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek rdzeniaka móżdżku z niedowładem obwodowym nerwu twarzowego i regresją rozwoju psychoruchowego

Autor:
Jolanta Sobolewska-Dryjańska, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
3
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
219
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rdzeniak móżdżku, niedowład obwodowy nerwu VII, trudności diagnostyczne, dzieci
Czytaj

Rdzeniak jest guzem złośliwym mózgu. Należy do najczęściej spotykanych guzów mózgu, ponad 80% przypadków występuje u dzieci do 15 roku życia. Stanowi 16% wszystkich guzów mózgu w wieku rozwojowym. W pracy zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne w rozpoznaniu guza tylnego dołu czaszki przebiegającego z objawami obwodowego porażenia nerwu VII i zahamowaniem rozwoju psychoruchowego.