Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI WYNIKÓW TESTÓW SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU ZAKAŻENIA KRĘTKIEM BORRELIA BURGDORFERI U DZIECI - OPIS PRZYPADKÓW

Autor:
Arkadiusz Andrzejewski, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
4
Strona początkowa:
172
Strona końcowa:
175
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Borrelia burgdorferi, testy serologiczne, Mycoplasma pn., Chlamydophila pn.
Czytaj

Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłym, spowodowanym przez krętka Borrelia burgdorferi przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Jej przebieg u dzieci jest często mało charakterystyczny, na ogół brak typowego objawu wczesnej fazy, jakim jest rumień wędrujący, co bardzo opóźnia postawienie prawidłowego rozpoznania. Mało pomocne są również badania serologiczne, ponieważ odpowiedź humoralna ujawnia się dopiero po 2-4 tygodniach od ukąszenia. Ponadto interpretacja testów jest trudna ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników, spowodowanych podobieństwem antygenowym krętka do wielu patogenów. W pracy przedstawiono 3 przypadki fałszywie dodatnich odczynów serologicznych w kierunku boreliozy u dzieci zakażonych Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae. Podsumowanie: 1. Zakażenia Mycoplasma pn. i Chlamydophila pn., zwłaszcza przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego, mogą mieć obraz kliniczny sugerujący zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi i dawać fałszywie dodatnie odczyny serologiczne w kierunku boreliozy, w oznaczeniach wykonanych metodą CLIA. 2. W sytuacjach klinicznie wątpliwych rozpoznanie boreliozy wymaga zastosowania dwuetapowych badań serologicznych, łącznie z testem potwierdzenia Western blot.