Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Balbina Dzwonek, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
4
Strona początkowa:
180
Strona końcowa:
182
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
noworodek, posocznica, ropnie
Czytaj

W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ropni mnogich u noworodka z zakażeniem uogólnionym o etiologii Staphylococcus aureus MSSA. Dziecko zostało przyjęte do szpitala z powodu przedłużającej się żółtaczki, która była początkowo jedynym objawem zakażenia. W jego przebiegu obserwowano skórne ropnie mnogie oraz ropień odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu biodrowego.