Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: NAWRACAJĄCE EPIZODY UTRATY ŚWIADOMOŚCI U CHŁOPCA Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK

Autor:
Piotr Adamczyk, Monika Karaszewska, Katarzyna Ziora, Maria Szczepańska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
86
Strona końcowa:
91
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, encefalopatia nadciśnieniowa, przewlekła choroba nerek, zaburzenia świadomości
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek chłopca z przewlekłą chorobą nerek i przewlekłą niewydolnością wątroby, u którego obserwowano zaburzenia świadomości o nawrotowym charakterze. Omówiono diagnostykę różnicową ostrych zaburzeń świadomości u chorych z przewlekłą chorobą nerek ze szczególnym uwzględnieniem encefalopatii nadciśnieniowej.