Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: KOMBINACJA MAŁOINWAZYJNYCH METOD W LECZENIU KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW

Autor:
Katarzyna Jobs, Beata Jurkiewicz, Violetta Bochniewska, Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
102
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kamica moczowa, dzieci, ESWL, URSL
Czytaj

Kamica układu moczowego jest jedną z najstarszych i najczęściej występujących chorób. Wraz z postępem cywilizacji częstość jej występowanie narasta i obecnie dotyczy ok. 5-10% ogólnej populacji na terenie Europy oraz ok. 2% populacji dziecięcej. Choroba ma nawrotowy charakter i skomplikowaną patogenezę. Uważa się, że większość pacjentów, u których wykryto złogi w drogach moczowych, będzie je wytwarzać wielokrotnie. Prawdopodobieństwo kolejnego rzutu choroby szacuje się na 15% w ciągu 3 lat i 30 do 50% w ciągu następnych 15. Stosowane niegdyś otwarte techniki operacyjne zostały prawie całkowicie zastąpione przez małoinwazyjne metody endoskopowe. Mają one udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo. Do procedur małoinwazyjnych zalicza się litotrypsję falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL), litotrypsję w czasie ureterorenoskopii (URSL) oraz nefrolitotrypsję przezskórną (PCNL). W praktyce klinicznej, dla oczyszczenia dróg moczowych ze złogów, często zachodzi potrzeba powtórzenia zabiegu lub zastosowania innej małoinwazyjnej metody, jako leczenia uzupełniającego. W prezentowanej pracy opisany został przypadek pacjentów, u których dla usunięcia złogów konieczne było użycie kombinacji metod małoinwazyjnych.