Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: GLOMERULOPATIA ŁUSZCZYCOWA - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Autor:
Justyna Feledyk, Tomasz Jarmoliński, Elżbieta Urasińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
107
Strona końcowa:
111
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
łuszczyca, kłębuszkowe zapalenie nerek, nefropatia łuszczycowa
Czytaj

Łuszczyca jest autoimmunologiczną chorobą układową, w której do uszkodzenia nerek dochodzi zwykle na skutek toksycznego działania leków oraz wtórnej amyloidozy, a kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN) występują rzadko. Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego i patomorfologicznego glomerulopatii łuszczycowej u 2 chorych hospitalizowanych w latach 2000-2010. Pacjent 1 - 17-letnia dziewczynka z niewielkimi zmianami skórnymi od 2 lat, objawami stawowymi i ze strony przewodu pokarmowego, skierowana została do diagnostyki białkomoczu, krwinkomoczu i pogorszenia czynności nerek. W biopsji nerki stwierdzono błoniasto-rozplemowe KZN ze złogami IgG, C1q i C3, z obecnością półksiężyców włóknisto-komórkowych. W leczeniu zastosowano kortykosteroidy (3 pulsy z metyloprednizolonu, a następnie prednizon 1 mg/kg m.c. przez miesiąc, ze stopniową redukcją dawki przez kolejne 5 miesięcy), cyklosporynę A (CsA) i inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI). Uzyskano zmniejszenie białkomoczu oraz poprawę zmian skórnych i czynności nerek. W rebiopsji stwierdzono częściową regresję zmian, nie znaleziono półksiężyców, pojawiły się złogi IgA. W ciągu 2,5-letniej obserwacji podczas terapii CsA i ACEI uzyskano całkowite ustąpienie białkomoczu. Kolejna biopsja po 2 latach wykazała dalszą poprawę. Pacjent 2 - u dziewczynki 16-letniej z padaczką i nowo rozpoznaną łuszczycą stwierdzono niedokrwistość niedobarwliwą, białkomocz i krwinkomocz. Jako przyczynę anemii rozpoznano zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz uczulenie na gluten. W biopsji nerki wykazano nefropatię IgA o niewielkim nasileniu zmian. Po usunięciu ognisk zakażenia (eradykacja Helicobacter pylori, ekstrakcja zębów) zastosowano ACEI i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Chora nie zgłosiła się do dalszej kontroli. Wnioski: U wszystkich dzieci z łuszczycą celowe jest okresowe wykonywanie badania ogólnego moczu. Chorzy z białko- i/lub krwinkomoczem powinni być kierowani do diagnostyki nefrologicznej.