Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: MOCZENIE WYWOŁANE ŚMIECHEM. PROBLEM ŚMIECHU WART CZY SCHORZENIE WYMAGAJACE LECZENIA?

Autor:
Katarzyna Krzemińska, Michał Maternik, Magdalena Duklas-Drożyńska, Piotr Czarniak, Andrzej Gołębiowski, Aleksandra Żurowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
112
Strona końcowa:
115
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zaburzenia mikcji, moczenie dzienne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Objaw nietrzymania moczu podczas śmiechu występuje u chorych z zaburzeniami mikcji. Obserwuje się go u pacjentów z nadczynnością wypieracza, w wysiłkowym nietrzymaniu moczu oraz wyjątkowo jako izolowany objaw (giggle incontinence). Cel pracy: Wskazanie różnorodności przyczyn nietrzymania moczu podczas śmiechu i metod jego leczenia. Materiał i metody: Opis rozpoznania i leczenia 3 odmiennych patogenetycznie przypadków chorych z moczeniem podczas śmiechu. Wyniki: Przypadek 1 - 9-letnia pacjentka z popuszczaniem moczu podczas śmiechu, w wywiadzie moczenie nocne i dzienne, parcia naglące i częste mikcje, w dzienniku mikcji - obniżona objętość i zwiększona częstość mikcji. Rozpoznano nadczynność pęcherza moczowego. Po 6 miesiącach leczenia oksybutyniną ustąpiły parcia naglące i moczenie. Przypadek 2 - 14-letnia pacjentka z moczeniem dziennym podczas śmiechu i wysiłku oraz parciami naglącymi występującymi od czasu zintensyfikowania treningów jazdy konnej, według karty mikcji - częstomocz i zmniejszona objętość mikcji, w badaniu urodynamicznym - cechy dysfunkcyjnej mikcji bez cech nadczynności mięśnia wypieracza. Rozpoznano wysiłkowe nietrzymanie moczu. Po rehabilitacji zwieracza zewnętrznego metodą biofeedback oraz leczeniu oksybutyniną uzyskano szybką poprawę. Przypadek 3 - 15-letnia pacjentka z moczeniem dziennym w postaci pełnych mikcji występujących wyłącznie podczas śmiechu. Po wykonaniu badań dodatkowych nie stwierdzono innych zaburzeń pracy pęcherza. Rozpoznano giggle incontinence. Po terapii rehabilitacyjnej metodą biofeedback uzyskano wyleczenie. Wnioski: 1. Moczenie się podczas śmiechu jest poważnym objawem zaburzeń mikcji o różnorodnej przyczynie powstawania. 2. Wywiad i podstawowe testy diagnostyczne umożliwiają szybkie rozpoznanie przyczyny powstania moczenia podczas śmiechu. 3. Leczenie farmakologiczne oraz rehabilitacyjne powinno być ukierunkowane na rozpoznaną nieprawidłowość czynności pęcherza.