Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy kliniczne przy rozpoznaniu czaszkogardlaka

Autor:
Elżbieta Rucka, Anna Wędrychowicz, Agata Zygmunt-Górska, Jerzy Starzyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
58
Strona końcowa:
62
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
czaszkogardlak, objawy kliniczne, zaburzenia hormonalne
Czytaj

Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa wskazują, że rozpoznanie czaszkogardlaka okolicy podwzgórzowo-przysadkowej u dzieci i młodzieży może poprzedzać wystąpienie objawów neurologicznych, okulistycznych lub endokrynologicznych. Cel pracy: Retrospektywna analiza objawów towarzyszących wystąpieniu czaszkogardlaka w grupie dzieci i młodzieży. Materiał i metody: Analizowano objawy kliniczne u 10 pacjentów, 3 dziewcząt i 7 chłopców w wieku od 3,75 do 14,08 roku, mediana 8,96 roku, u których rozpoznano czaszkogardlaka, leczonych w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1992-2010. Analizowano objawy chorobowe poprzedzające rozpoznanie czaszkogardlaka. W analizie uwzględniano dane z badania podmiotowego, przedmiotowego oraz pomiary antropometryczne z okresu przed leczeniem operacyjnym. Funkcję gruczołów endokrynnych oceniano na podstawie objawów klinicznych oraz na podstawie analizy bilansu wodno- -elektrolitowego oraz wybranych badań biochemicznych i hormonalnych. Wyniki: Wśród 10 obserwowanych dzieci, u 9 występowały bóle głowy, u 4 - wymioty, u 2 cechy nadciśnienia śródczaszkowego, u 6 - zaburzenia widzenia, a u 8 - zaburzenia endokrynologiczne. Spowolnienie tempa wzrastania stwierdzono u 5 dzieci spośród 7, u których dostępne były pomiary antropometryczne z okresu przed rozpoznaniem czaszkogardlaka, moczówkę prostą - u 2 dzieci, przyrost masy ciała oraz opóźnienie dojrzewania płciowego - u 1 dziecka oraz u 1 dziecka - wtórną niedoczynność tarczycy. Wykazano, że najwcześniej przed diagnozą pojawiały się objawy endokrynologiczne (średnio 13 miesięcy): spowolnienie szybkości wzrastania obserwowano średnio 23 miesiące, a moczówkę prostą średnio 2 miesiące przed diagnozą. Najczęściej występujące bóle głowy wyprzedzały rozpoznanie średnio o 2 miesiące, objawy okulistyczne średnio o 3 miesiące. Wnioski: 1. Wczesnymi objawami czaszkogardlaka mogą być zaburzenia endokrynologiczne, które zwykle poprzedzają późne objawy neurologiczne lub okulistyczne. 2. Czaszkogardlak może być jedną z przyczyn zahamowania wzrastania u dzieci i młodzieży, stąd niezmiernie ważny dla jego rozpoznania.