Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ANALIZA PRZYCZYN ZATRUĆ U DZIECI W LATACH 2001-2010 NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZGROMADZONEGO W KRAJOWYM CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W ŁODZI

Autor:
Anna Krakowiak, Anna Piekarska-Wijatkowska, Małgorzata Kotwica
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
3
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
131
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
informacja toksykologiczna, dzieci, zatrucia
Czytaj

Wprowadzenie: Zatrucia wśród dzieci stanowią istotny problem toksykologii klinicznej. Cel pracy: Analiza przyczyn zatruć u dzieci w wieku do 14 r.ż. w latach 2001-2010. Materiał i metody: Wybrano protokoły z telefonicznych konsultacji toksykologicznych udzielanych w latach 2001-2010. Wyniki: W latach 2001-2010 dzieci w wieku do lat 14 najczęściej ulegały zatruciu: lekami, pestycydami i substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym. Wśród różnych grup leków najczęściej rejestrowano zatrucia nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi. Z grupy preparatów chemicznych powszechnego użytku najczęściej występowały zatrucia związkami o działaniu żrącym, a następnie środkami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne. Wśród pestycydów najczęstszą przyczynę hospitalizacji stanowiły zatrucia pochodnymi kumaryny. Wnioski: Przedstawiona struktura ostrych zatruć dzieci wskazuje na potrzebę prowadzenia szeroko pojętej akcji edukacyjnej w celu ograniczenia liczby zatruć u dzieci w Polsce.