Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: CHOLESTAZA U DZIECKA URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE - ETIOLOGIA I PRZEBIEG - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
3
Strona początkowa:
162
Strona końcowa:
164
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cholestaza, wcześniaki, żywienie pozajelitowe, posocznica
Czytaj

Żółtaczka patologiczna z przewagą bilirubiny bezpośredniej, czyli cholestaza, ma wiele przyczyn; niedojrzała wątroba dziecka przedwcześnie urodzonego wykazuje szczególne predyspozycje do wystąpienia cholestazy pod wpływem różnych czynników etiologicznych. Stąd też badania diagnostyczne prowadzone w tym okresie rozwojowym powinny być wielokierunkowe i wnikliwe. Przedstawiono przypadek dziecka przedwcześnie urodzonego z cholestazą w przebiegu żywienia pozajelitowego oraz uogólnionego zakażenia.