Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OCENA WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY - BADANIE PILOTAŻOWE

Autor:
Agnieszka Szramowska, Katarzyna Bornikowska, Justyna Zasada, Marta Pakuła, Martyna Micek, Martyna Naduk, Anna Boniecka, Joanna Sendela, Beata Zduńczyk, Agnieszka Szypowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
4
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
193
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
depresja, dziecko, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrost rozpowszechnienia objawów depresji staje się coraz istotniejszym problemem funkcjonowania psychicznego i społecznego wśród dzieci i młodzieży, dlatego wymaga wczesnej diagnostyki oraz włączenia profesjonalnej terapii. Celem pracy była ocena występowania objawów depresji wśród uczniów w wieku 9-17 lat. Materiał i metody: Do badania włączono 800 uczniów z losowo wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa mazowieckiego w średnim wieku 14,4±1,9 roku. Uczniowie wypełnili polską wersję Inwentarza Depresji Dziecięcej (Children's Depression Inventory - CDI). Współczynnik rzetelności α-Cronbacha waha się między 0,81 a 0,89. Do badania wykorzystano 751 kwestionariuszy (93,8%), 434 pochodziły od dziewcząt, a 317 ? od chłopców. Otrzymane wyniki zostały opracowane przez psychologa klinicznego. Do analizy statystycznej wykorzystano test U Manna-Whitney'a oraz dokładny test Fishera. Wyniki: U 9% (69/751) dzieci i młodzieży stwierdzono klinicznie istotne nasilenie objawów depresji (T-score≥70). W porównaniu z uczniami szkoły podstawowej 4% (4/101) objawy depresji częściej występowały u gimnazjalistów ? 9% (36/413), OR=0,43, 95% CI 0,11-1,24; p=0,146 oraz licealistów - 12% (29/237), OR=0,29, 95% CI 0,07-0,86; p=0,017. Nie wykazano różnic w częstości występowania objawów depresji między gimnazjalistami i licealistami. Myśli samobójcze występowały statystycznie częściej w grupie z T-score ≥70 (72%) vs. T-score <70 (17%), OR=12,4, 95% CI 6,88-23,11; p <0,0001. Objawy depresji stwierdzono częściej u dziewcząt niż u chłopców OR=2,63, 95% CI 1,44-5,03; p=0,0008. Wnioski: Kliniczne nasilenie objawów depresji potwierdzono u co ósmego ucznia liceum i co jedenastego ucznia gimnazjum. Dwie trzecie dzieci z objawami depresji zgłaszało myśli samobójcze. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność przeprowadzenia wieloośrodkowego badania przesiewowego obejmującego całą populację pediatryczną w celu określenia częstości depresji oraz zaplanowania i podjęcia skutecznej interwencji terapeutycznej.