Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: NEGATYWNE EMOCJE W ŚWIECIE DZIECKA

Autor:
Jadwiga Jośko-Ochojska, Janusz Kasperczyk, Urszula Marcinkowska, Karolina Lau, Mirosław Tyrpień
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
4
Strona początkowa:
208
Strona końcowa:
212
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
emocje, stres, depresja, mózg, dzieci
Czytaj

Emocje negatywne i pozytywne wywierają tak znaczący wpływ na organizm, że są siłą sprawczą destrukcji bądź odbudowy ośrodkowego układu nerwowego. Na dziecko działają destrukcyjnie zarówno negatywne uczucia i emocje, jako stresory psychologiczne adresowane do niego przez otaczających je ludzi, jak i jego własne emocje odczuwane w odpowiedzi na brak miłości. Badania oparte na neuroobrazowaniu mózgu dowodzą, że w przewlekłym stresie, w czasie odczuwania negatywnych emocji, w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do szeregu zmian neuronalnych pod postacią: hamowania neurogenezy, atrofii neuronów i zmniejszenia komunikacji między neuronami. Zmiany te prowadzą do obniżenia neuroplastyczności i pojawienia się objawów depresji. Według najnowszych badań jednoczesne współdziałanie czynników genetycznych, silnego stresu w dzieciństwie (np. molestowanie seksualne) i przewlekłego stresu w późniejszym okresie może determinować jednostkę do nadreaktywności na stres i nawet predysponować do chorób psychicznych.