Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: DZIECKO Z NAWRACAJĄCYMI ZAPALENIAMI PŁUC LECZONE PRZECIWASTMATYCZNIE, U KTÓREGO OSTATECZNIE ROZPOZNANO MUKOWISCYDOZĘ

Autor:
Łukasz Cichalewski, Iwona Stelmach
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
4
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
220
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mukowiscydoza, objawy, różnicowanie
Czytaj

W opiece lekarza pediatry duży problem stanowią nawracające zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych, szczególnie gdy wymagają długotrwałej antybiotykoterapii oraz częstych hospitalizacji. Jedną z przyczyn takiego stanu może być mukowiscydoza. Choroba ta polega na zaburzeniu funkcji kanałów chlorkowych w związku z mutacją w genie CFTR, co powoduje zmiany fizykochemiczne śluzu, a następnie kolonizację opornymi na antybiotyki bakteriami. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 6-letniej pacjentki, która od 3 r.ż. pozostawała pod opieką poradni alergologicznej w miejscu zamieszkania z powodu nawracających zapaleń płuc i podejrzenia astmy oskrzelowej nieatopowej. W toku hospitalizacji w klinice u dziecka rozpoznano mukowiscydozę. W prezentowanym opisie przypadku przedstawiono również objawy mogące sugerować chorobę i wskazówki mające na celu ułatwienie wcześniejszego postawienia diagnozy.